Hae tehtävää

Tulosta

Suunnittelija

Organisaation esittely

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa osana valtioneuvostoa koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan kehittämisestä ja kansainvälisestä yhteistyöstä. Ministeriön toimialaan kuuluvat myös opintotuki-, kirkollis- ja tekijänoikeusasiat. Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa tulevaisuuden osaamis- ja luovuusperustasta.

Tehtävän kuvaus

Valtion liikuntaneuvosto on opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelin, jonka tehtävänä on liikuntalain mukaan käsitellä liikunnan kannalta laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä asioita ja erityisesti arvioida valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutuksia liikunnan alueella, tehdä aloitteita ja esityksiä liikunnan kehittämiseksi sekä antaa lausuntoja toimialansa liikuntamäärärahojen käytöstä.

Suunnittelija toimii liikuntaneuvoston ja sen jaostojen valmistelijana ja sihteerinä. Suunnittelijan tehtäviin kuuluvat erityisesti lausuntojen valmistelu ja neuvoston arviointitehtäviin liittyvä tietojen kerääminen ja analysointi sekä liikuntatieteellisen tutkimuksen seuraaminen ja siitä raportoiminen. Suunnittelijan tehtäviin kuuluvat myös liikuntaneuvoston hallinnolliset tehtävät sekä muut opetus- ja kulttuuriministeriön ja valtion liikuntaneuvoston pääsihteerin määräämät tehtävät.

Virkasuhde on ministeriön yhteinen ja se on sijoitettu nuoriso- ja liikuntapolitiikan osaston strategia- ja ohjausryhmään. Kyseessä ovat määräaikainen virkasuhde, joka kestää 7.9.2019 saakka, kuitenkin enintään valtion liikuntaneuvoston toimikauden loppuun.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Virkasuhteen kelpoisuusvaatimuksena on korkeakoulututkinto sekä suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

KieliSuullinenKirjallinenYmmärtäminen
Suomi Erinomainen Erinomainen Erinomainen
Ruotsi Tyydyttävä Tyydyttävä Tyydyttävä

Hakijalta odotamme

Tehtävän menestyksellistä hoitamista edesauttavat perehtyneisyys virkasuhteen tehtäväalaan sekä kokemus toimialan asiantuntijatehtävistä. Englannin kielen taito ja muu kielitaito sekä hyvä yhteistyökyky katsotaan eduksi.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Määräaikainen

Työaika:   Virastotyöaika

Tehtävä alkaa:   1.10.2017 Aloituksen ajankohta on arvio.

Määräaikainen, päättyy:   7.9.2019 Tehtävän luonne.

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään:   21.8.2017 16:15

ID:   29-198-2017

Sähköiset hakemukset:

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö
PL 29 (käyntiosoite: Valtioneuvoston jakelukeskus, Ritarikatu 2 B, Helsinki)
00023  Valtioneuvosto

Palkkaukseen liittyvät tiedot

  Virkasuhteen tehtäväkohtainen palkanosa on 2 931,82 euroa/kk (vaativuusryhmä 8). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Palvelussuhteen alkuvaiheessa kokonaispalkka on noin 3 500 euroa kuukaudessa.

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä:   1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Esko Ranto Ylijohtaja 0295 3 30115

Muut tehtävään liittyvät tiedot