Hae tehtävää

Tulosta

Ylijohtaja

Organisaation esittely

Kilpailu- ja kuluttajaviraston tehtävänä on toteuttaa kilpailu- ja kuluttajapolitiikkaa, panna täytäntöön kilpailulakia ja EU:n kilpailusääntöjä sekä turvata kuluttajan taloudellista ja oikeudellista asemaa. Viraston tavoitteena on terveet ja toimivat markkinat, joilla yritykset ja muut toiminnanharjoittajat käyttäytyvät vastuullisesti ja ottavat huomioon myös kuluttajien edut. Kilpailu- ja kuluttajavirastossa on työntekijöitä noin 130 ja sen budjetti on 10 619 000 euroa.

Tehtävän kuvaus

Kilpailu- ja kuluttajavirastossa on täytettävänä kuluttajavastuualueen ylijohtajan virka 1.1.2018 lukien. Ylijohtaja toimii myös kuluttaja-asiamiehenä.

Ylijohtajan nimittää valtioneuvosto viiden vuoden määräajaksi kerrallaan.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Kuluttaja-asioiden vastuualueen ylijohtajalta vaaditaan ylempi oikeustieteellinen korkeakou-lututkinto, hyvää perehtyneisyyttä kuluttaja-asioihin ja käytännössä osoitettua johtamistaitoa.

Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

KieliSuullinenKirjallinenYmmärtäminen
Suomi Erinomainen Erinomainen Erinomainen
Ruotsi Tyydyttävä Tyydyttävä Tyydyttävä

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää lisäksi hyvää vuorovaikutus- ja organisointitaitoa, tuloshakuisuutta ja muutosjohtamisvalmiutta sekä englannin kielen taitoa. Viran palkkauksesta sovitaan erikseen. Käytännön kokemus muutosjohtamistilanteista katsotaan hakijalle ansioksi.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Määräaikainen

Työaika:   Virastotyöaika

Tehtävä alkaa:   1.1.2018 Virkaan valittavan toivotaan tulevan Kilpailu- ja kuluttajaviraston palvelukseen jo syksyn 2017 aikana erikseen sovittavalla aikataululla ja erikseen sovittavin ehdoin.

Määräaikainen, päättyy:   31.12.2022 Valtioneuvosto nimittää viiden vuoden määräajaksi kerrallaan.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään:   31.5.2017 16:15

ID:   32-247-2017

Sähköiset hakemukset:

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamo
PL 32 (käyntiosoite: Valtioneuvoston jakelukeskus, Ritarikatu 2 b, Helsinki)
00023 Valtioneuvosto Helsinki

Palkkaukseen liittyvät tiedot

  Viran palkkauksesta sovitaan erikseen.

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä:   1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Timonen Pekka Ylijohtaja 0295060060
Lounema Tomi Kaupallinen neuvos 029 50 62697
Koltta-Sarkanen Eeva-Liisa Kaupallinen neuvos 029 50 63518 050 380 6695

Muut tehtävään liittyvät tiedot