Avoimen tehtävän tiedot

Toimitusinsinööri

ID  30-280-2017
Tutustu työnantajaan:


Tutustu Maanmittauslaitokseen

Miltä kuulostaisi työskennellä suunnannäyttäjänä yhteiskunnan hyväksi?

Maanmittauslaitoksessa tuotetaan tietoa, palvelua ja tutkimusta Maasta. Teemme maanmittaustoimituksia, ylläpidämme kiinteistöjen tietoja, tuotamme kartta-aineistoja, huolehdimme lainhuudoista ja kiinnityksistä, kehitämme tietojärjestelmiä sekä edistämme paikkatietojen tutkimusta ja soveltamista. Työntekijöitä meillä on noin 1 800 ympäri Suomen.

Maanmittauslaitoksen Arviointitoimitukset-tulosyksikkö vastaa arviointitoimituksista kuten esim. maantie- ja ratatoimituksista, lunastustoimituksista ja halkomisista.

Tehtävän kesto: Määräaikainen, tehtävä alkaa 1.11.2017. Päättyy 31.12.2019.
Määräaikaisuuden syy: Tehtävien hoidon väliaikainen järjestäminen.
Työaikamuoto: Virastotyöaika. Joustava
Työpaikkojen lukumäärä: 1
Hakuaika päättyy: 21.9.2017  16:15

Työpaikan tiedot: Vaasa, Wolffintie 35, 65200 Vaasa

Viran/tehtävän kuvaus:

Arviointitoimitukset -tuloyksikkö hakee toimitusinsinööriä määräaikaiseen virkaan ajalle 1.11.2017 - 31.12.2019 Vaasan palvelupisteeseen.

Työtehtävät koostuvat vaativan ja erikoistuneen tason arviointitoimituksista. Vastuualueella voidaan töitä järjestellä niin, että painopiste näiden tasojen välillä sovitetaan tehtävään valittavan henkilön kokemus- ja osaamistaustan mukaan. Tehtäväkokonaisuuteen voi kuulua myös kiinteistörekisterin perusparantamiseen liittyviä tehtäviä.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset:

Tehtävään valittavalta edellytetään tehtävään soveltuvaa maanmittauksen diplomi-insinöörin tai ammattikorkeakouluinsinöörin tutkintoa tai aikaisempaa teknikon tai insinöörin tutkintoa (KML 5 §).


Hakijalta odotamme:

Hakijalta odotamme maanmittaustoimituksia koskevan lainsäädännön erittäin hyvää tuntemusta, taitoa suoriutua vaativista korvaus- ja kiinteistöarvioinnin tehtävistä sekä maanmittausalan laajaa osaamista.

Tehtävässä menestymisen edellytyksenä ovat hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, halu ja kyky oppia uusia asioita sekä kyky työskennellä yksin ja tiimissä. Toivomme myös kykyä suunnitella ja johtaa omaa työtään, oma-aloitteisuutta, tuloksellista työskentelytapaa sekä palveluhenkisyyttä ja asiakaslähtöisyyttä.

Luemme eduksi:

Perus-, vaativan ja/tai erikoistuneen tason maanmittaustoimituksista hankittu menestyksellinen työkokemus.

Työssä tarvittava kielitaito:

Erinomainen suomen ja ruotsin kielen taito. Toimialueella on paljon kaksikielisiä kuntia, joten tehtävään valittavalta edellytetään erittäin hyvää valmiutta käsitellä maanmittaustoimituksia sekä suomen että ruotsin kielellä.

Muut tehtävään liittyvät tiedot:

Koeaika on 6 kuukautta.

Valitun henkilön on ennen koeajan päättymistä esitettävä hyväksytty todistus terveydentilastaan.

Palkkauksen peruste:

Palkkaus on Maanmittauslaitoksen palkkausjärjestelmän tyyppitehtävän 11 (3550,17 - 5147,74 €/kk) tai 12 (3852,07 - 5585,50) mukainen hakijan kokemuksesta ja osaamisesta riippuen. Vaihtelu tyyppitehtävän sisällä perustuu henkilökohtaisen suoriutumisen osuuteen, joka on 0-45 % ensin mainitusta tehtäväkohtaisesta palkasta.

Edut:

- joustava työaika
- monipaikkainen työ
- modernit työvälineet ja -tilat
- kouluttautumisen tukeminen
- liikunta- ja kulttuurietuja


Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.
Maanmittauslaitos/Kirjaamo, Opastinsilta 12 C, 00520 Helsinki

Lisätietoja tehtävästä:

Reijo Hautamäki
tuotantopäällikkö
Puhelin: +358 40 538 9368
Sähköposti: reijo.hautamaki@ maanmittauslaitos.fi

Mauri Asmundela
johtaja
Puhelin: +358 40 576 8944
Sähköposti: mauri.asmundela@ maanmittauslaitos.fi