Avoimen tehtävän tiedot

IT-palveluvastaava 1-2 paikkaa

ID  30-146-2017
Tutustu työnantajaan:


Tutustu Maanmittauslaitokseen.

Miltä kuulostaisi työskennellä suunnannäyttäjänä yhteiskunnan hyväksi?

Maanmittauslaitoksessa tuotetaan tietoa, palvelua ja tutkimusta Maasta. Teemme maanmittaustoimituksia, ylläpidämme kiinteistöjen tietoja, tuotamme kartta-aineistoja, huolehdimme lainhuudoista ja kiinnityksistä, kehitämme tietojärjestelmiä sekä edistämme paikkatietojen tutkimusta ja soveltamista. Työntekijöitä meillä on noin 1 800 ympäri Suomen.

Maanmittauslaitoksen Tietotekniikkapalvelukeskus tuottaa IT-palveluita maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan virastoille. Se vastaa lisäksi Maanmittauslaitoksen omista tietojärjestelmistä, tietohallinnosta, laitostasoisten kehittämishankkeiden toteuttamisesta sekä informaatiopalveluista.

Palvelukeskuksen Asiakasratkaisut -tulosyksikkö vastaa palvelutuotannosta asiakasvirastoille palvelusopimusten mukaisesti.

Tehtävän kesto: Määräaikainen, tehtävä alkaa 1.6.2017, Tehtävä voi alkaa myös sopimuksen mukaan.. Päättyy 31.12.2018.
Määräaikaisuuden syy: Projektiluonteinen työ.
Työaikamuoto: Virastotyöaika. Joustava
Työpaikkojen lukumäärä: 1-2
Hakuaika päättyy: 23.5.2017  16:15

Työpaikan tiedot: Helsinki, Elimäenkatu 17-19, 00510 Helsinki

Viran/tehtävän kuvaus:

Päätehtävänäsi on vastata ympäristöterveydenhuollon keskitetyn tietojärjestelmän jatkuvan kehittämisen ja ylläpidon osatehtävistä. Lisäksi tehtäviisi kuuluu osallistua ympäristöterveydenhuollon uusittavaan kehittämishankkeeseen sekä tarpeen mukaan muiden ennalta määrättyjen asiakasprojektien määritte-lyyn ja suunnitteluun Mitpan edustajana. IT-palveluvastaavana tulet ohjaamaan Mitpan oman henkilös-tön lisäksi myös kolmannen osapuolen toimijoita (ohjelmointi – ja testauskonsultit).
Tarjoamme nuorekkaan ja voimakkaasti kehittyvän työympäristön, jossa pääset kehittämään moderneja tietojärjestelmiä. Uskomme yhdessä tekemisen ja positiivisen asenteen tuottavan parhaan lopputulok-sen. Toimenkuvaa voidaan myös tarkentaa oman osaamisesi ja kiinnostuksesi mukaan. Laajassa orga-nisaatiossamme on paljon ammatillisia kehittymismahdollisuuksia ja tuemme henkilöstön hyvinvointia mm. liikunta- ja virkistäytymismahdollisuuksin.


Hakijalta odotamme:

Sinulla on aikaisempaa menestyksellistä kokemusta tietojärjestelmien ylläpidosta, projektityöskentelystä sekä tietojärjestelmien määrittelystä ja suunnittelusta 3 – 6 vuoden ajalta.
Tehtävän hoitaminen edellyttää tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa (vähintään AMK) tai loppu-suoralla olevia opintoja. Edellytämme hakijalta erinomaisia vuorovaikutustaitoja sekä kykyä noudattaa yhteisiä toimintamalleja ja luoda tarvittaessa uusia toimintatapoja. Odotamme sinulta oma-aloitteisuutta, koordinointikykyä, tiimityöskentelytaitoja sekä loogista päättelykykyä. Pystyt hahmottamaan laajoja asia-kokonaisuuksia ja näet asioiden väliset riippuvuussuhteet. Dokumentointi ei tuota sinulle ongelmia. Suomen kielen taitosi on erinomainen ja kirjoitat sujuvasti selkeää tekstiä.

Luemme eduksi:

Arvostamme aikaisempaa kokemusta IT-palveluvastaavan roolissa toimimisesta sekä tuntemusta julkishallinnon arkkitehtuuri- ja yhteentoimivuustavoitteista.

Työssä tarvittava kielitaito:

Erinomainen suomen kielen taito ja hyvä englannin kielen hallinta.

Muut tehtävään liittyvät tiedot:

Koeaika on 6 kuukautta.

Valitun henkilön on ennen koeajan päättymistä esitettävä hyväksytty todistus terveydentilastaan.

Palkkauksen peruste:

Toimen palkkaus on 3273,88 – 4747,12 €/kk (toimiluokka 10+). Vaihtelu perustuu henkilökohtaisen suoriutumisen osuuteen, joka on 0 – 45 % ensin mainitusta tehtäväkohtaisesta palkasta.

Edut:

Työajoissamme on joustoa, ja työ- ja henkilökohtaisen elämän yhteensovittaminen koetaan meillä hyväksi. Laajassa organisaatiossamme on paljon ammatillisia kehittymismahdollisuuksia ja tuemme henkilöstön hyvinvointia mm. liikunta- ja virkistäytymismahdollisuuksin.


Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.
Maanmittauslaitos/Kirjaamo, Opastinsilta 12 C, 00520 Helsinki

Lisätietoja tehtävästä:

Markku Myllyluoma
vastuualuepäällikkö
Puhelin: +358 40 8470 135
Sähköposti: markku.myllyluoma@ maanmittauslaitos.fi

Päivi Kasurinen
johtaja
Puhelin: +358 40 534 0781
Sähköposti: paivi.kasurinen@ maanmittauslaitos.fi