Avoimen tehtävän tiedot

Järjestelmäasiantuntijoita (3)

ID  28-644-2019
Tutustu työnantajaan:


Tutustu meihin kotisivuillamme

Valtori rakentaa digitaalista Suomea. Tehtävämme on tuottaa ja ylläpitää valtionhallinnon tietoteknistä perustaa ja mahdollistaa valtionhallinnon henkilöstön työn sujuminen. Toimivien ja tietoturvallisten ICT-palveluiden avulla asiakkaamme voivat rakentaa omaa toimintaansa ja tuottaa digitaalisia palveluita. Valtorissa työskentelee 1 300 ammattilaista eri puolilla Suomea.

Yhdessä muiden valtorilaisten kanssa olet osana ICT-alan ydinjoukkoa ja mukana alan kehityksen kärjessä. Asiakaskunnan ja palveluiden monipuolisuus mahdollistavat ammatillisesti mielenkiintoiset ja haastavat tehtävät. Työkulttuurimme rakentuu luottamukselle ja arvostukselle. Yhdessä teemme Valtorista työpaikan, jossa on mukava tehdä töitä.

Tehtävän kesto: Vakinainen, tehtävä alkaa 1.9.2019, tai sopimuksen mukaan
Työaikamuoto: Virastotyöaika
Työpaikkojen lukumäärä: 3
Hakuaika päättyy: 31.7.2019  15:00

Viran/tehtävän kuvaus:

Haemme järjestelmäasiantuntijoita

Sijoitut TUVE Palvelutuotannon TUVE Tietojärjestelmäpalveluihin (mw). TUVE Tietojärjestelmäpalveluiden tehtäviin kuuluvat tietokanta, sovelluspalvelin, käyttäjä- ja pääsynhallinta integraatioalusta sekä varmennepalvelun vastuulla olevien järjestelmien kehittämis-, projekti ja ylläpitotehtävät. Vastaat osaltasi TUVE Palvelutuotannon tuottamista palveluista ja toimit TUVE Tietojärjestelmäpalvelun asiantuntijana sekä sidosryhmien tukena.

Päätehtävänäsi ovat PORTTI käyttövaltuushallinnan tehtävät: identiteetin- ja pääsynhallinnan teknisiin järjestelmä-integraatioihin liittyvät vaativat asiantuntija-, ylläpito- ja kehitystehtävät sekä konsultaatiot asiakkaille. Tulet lisäksi osallistumaan teknisen arkkitehtuurin kehittämiseen, sovellusasennuksiin ja projektitöiden koordinoimiseen. Jatkuvan palvelun varmistamiseksi tehtävään liittyy varallaolo.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset:

Tehtävään ei ole säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia.


Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Hakijalta odotamme:

Hakijalta odotamme aikaisempaa työkokemusta vastaavista tehtävistä, hyviä tiimityöskentelytaitoja, sitoutuneisuutta tulokselliseen ja tunnolliseen työskentelyyn, hyvää paineensieto - ja organisointikykyä, oma-aloitteisuutta, kykyä järjestelmälliseen dokumentointiin ja käytännössä osoitettua ongelmanratkaisutaitoa sekä määrätietoista otetta työtehtävien hoitamisessa. Hakijalla tulee olla myös osaamista ja kykyä vahvaan toimittajien sekä TUVE -yksikön sisäisen työn ohjaamiseen.

Tehtävissä tarvitaan oman osaamisalueen erinomaista hallintaa, laajojen teknisten kokonaisuuksien hahmottamis-kykyä sekä vahvaa kokemusta identiteetin- ja pääsynhallinnan teknisiin järjestelmäintegraatioihin liittyvistä kehitys- ja ylläpitotehtävistä sekä ongelman selvityksistä.

Luemme eduksi:

Tehtävien menestyksellistä hoitamista edesauttaa soveltuva IT-alan koulutus, hyvät perustiedot Unix/Linux käyttöjärjestelmistä, kokemusta WEB-sovelluskehityksestä sekä kokemusta joistain seuraavista ohjelmointi-kielistä/teknologioista: Java, Javascript, Docker ja Python.

Muut tehtävään liittyvät tiedot:

Tehtävän sijoituspaikka on Rovaniemi tai Helsinki. Tehtävän sijoituspaikka määritetään valinnan yhteydessä.

Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika.

ICT-palvelukeskuksena toivomme kaikki hakemukset ensisijaisesti rekrytointijärjestelmän kautta.

Palkkauksen peruste:

Euromääräinen palkka kokemuksen ja pätevyyden mukaan.

Edut:

• Lounasetu sekä liikunta- ja kulttuurituki


Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.
Valtorin kirjaamo, Lintulahdenkatu 5, 00530 Helsinki

Lisätietoja tehtävästä:

Sirkka-Liisa Korhonen
Ryhmäpäällikkö
Matkapuhelin : Lisätietoja 8.-31.7.
Puhelin: 029 548 7476