Avoimen tehtävän tiedot

Ylitarkastaja

ID  29-170-2017

Kansallisarkisto on asiantuntija- ja palveluorganisaatio sekä humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen keskeinen infrastruktuuri. Se edistää asiakirjallisen kulttuuriperinnön käyttöä asiakaslähtöisesti, toimii arkistotominnan johtavana asiantuntijana, tukee tieteellisen tutkimuksen uudistuvia toimintatapoja ja edistää tiedon avointa saatavuutta. Kansallisarkisto toimii yhdeksällä paikkakunnalla.

Tehtävän kesto: Määräaikainen, tehtävä alkaa 1.8.2017. Päättyy 31.7.2019.
Määräaikaisuuden syy: Sijaisuus
Työaikamuoto: Virastotyöaika
Työpaikkojen lukumäärä: 1
Hakuaika päättyy: 28.7.2017  12:00
Virka on viraston yhteinen.

Viran/tehtävän kuvaus:

Kansallisarkiston Saamelaisarkistossa on haettavana ylitarkastajan viran sijaisuus. Tehtävään kuuluu mm. yhteispohjoismaisen projektin projektipäällikön tehtävät, saamelaisia koskevan asiakirja-aineiston saatavuuden kehittäminen sekä kansallisen ja kansainvälisen tutkimusyhteistyön suunnittelu. Lisäksi ylitarkastajan sijainen osallistuu Saamelaisarkiston aineistonhallinnan ja tietopalvelutehtävien hoitamiseen.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset:

Virassa ei ole säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia.


Hakijalta odotamme:

Sijaisuuden menestyksellisen hoitamisen perustana on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai muuten osoitetut vastaavat tiedot. Edellytämme, että hakijalla on hyvät tiedot kansallisten ja kansainvälisten tutkimusprojektien suunnittelusta sekä kokemusta projektipäällikön tehtävistä tai näistä tehtävistä suoriutumista tukeva koulutus.

Luemme eduksi:

Työn menestyksekäs hoitaminen edellyttää nopeaa oppimiskykyä, hyvää kokonaisuuksien hahmottamiskykyä ja hyvää ongelmanratkaisukykyä.

Työssä tarvittava kielitaito:

Ylitarkastajalla on oltava virkamieheltä vaadittavan kielitaidon lisäksi hyvä saamen ja englannin kielen taito.

Palkkauksen peruste:

Virka on sijoitettu Kansallisarkiston palkkausjärjestelmän vaativuustasolle 8. Palkan vaihteluväli on henkilökohtaisesta osuudesta riippuen n. 2500–3625 euroa.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.
Kirjaamo, PL 258, 00171 Helsinki

Lisätietoja tehtävästä:

Päivi Happonen
Vastuualuejohtaja
Puhelin: 0295337018
Sähköposti: etunimi.sukunimi@ arkisto.fi