Avoimen tehtävän tiedot

Kirjaamislakimies

ID  30-129-2017
Tutustu työnantajaan:


Tutustu Maanmittauslaitokseen

Miltä kuulostaisi työskennellä suunnannäyttäjänä yhteiskunnan hyväksi?

Maanmittauslaitoksessa tuotetaan tietoa, palvelua ja tutkimusta Maasta. Teemme maanmittaustoimituksia, ylläpidämme kiinteistöjen tietoja, tuotamme kartta-aineistoja, huolehdimme lainhuudoista ja kiinnityksistä, kehitämme tietojärjestelmiä sekä edistämme paikkatietojen tutkimusta ja soveltamista. Työntekijöitä meillä on noin 1 800 ympäri Suomen.

Maanmittauslaitoksen Kirjaamis-tulosyksikkö vastaa kiinteistöjen kirjaamisasioiden ratkaisutoiminnasta sekä lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin ylläpitämisestä ja perusparantamisesta.

Tehtävän kesto: Määräaikainen, tehtävä alkaa 1.6.2017, Tehtävän aloituspäivämäärästä voidaan tarvittaessa sopia erikseen. . Päättyy 31.12.2017.
Määräaikaisuuden syy: Sijaisuus
Työaikamuoto: Virastotyöaika
Työpaikkojen lukumäärä: 1
Hakuaika päättyy: 8.5.2017  16:15

Viran/tehtävän kuvaus:

Haemme Vaativat kirjaamisasiat -vastuualueelle kirjaamislakimiehen viransijaista ajalle 1.6.–31.12.2017.

Kirjaamislakimiehen pääasiallisena tehtävänä on vaativien kirjaamisasioiden ratkaiseminen sekä henkilöstömme ja asiakkaiden neuvonta.

Toimipaikkana voi olla joko Pasila tai sovitusti muu toimipisteemme (katso toimipisteet www.maanmittauslaitos.fi)

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset:

OTM tai OTK tutkinto

Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Suullinen Kirjallinen Ymmärtäminen
Suomi Erinomainen Erinomainen
Ruotsi Tyydyttävä Tyydyttävä

Hakijalta odotamme:

Erinomainen kirjallinen ja suullinen suomen kielen taito sekä tyydyttävä kirjallinen ja suullinen ruotsin kielen taito.

Tehtävän hoitaminen edellyttää siviililainsäädännön laajaa tuntemusta ja soveltamiskykyä.
Edellytämme jonkin verran työkokemusta.

Luemme eduksi:

Haluat kehittää itseäsi ja työtäsi jatkuvasti. Ymmärrät, että juridiikka on väline, ei itsetarkoitus. Haet mahdollisuuksia, et esteitä. Näet metsän puilta ja viet asioita eteenpäin asiakaslähtöisesti.

Työssä tarvittava kielitaito:

Suomen ja ruotsin lisäksi englannin kieli.

Muut tehtävään liittyvät tiedot:

Koeaika on 3 kuukautta.

Palkkauksen peruste:

Tehtävän palkkaus on Maanmittauslaitoksen palkkausjärjestelmän vaativuusluokan 11 (3550,17 - 5147,74 €/kk) mukainen. Vaihtelu vaativuusluokan sisällä perustuu henkilökohtaisen suoriutumisen osuuteen, joka on 0-45 % ensin mainitusta tehtäväkohtaisesta palkasta.

Edut:

- joustava työaika
- monipaikkainen työ
- modernit työvälineet ja -tilat
- kouluttautumisen tukeminen
- liikunta- ja kulttuurietuja


Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.
Maanmittauslaitos/Kirjaamo, Opastinsilta 12 C, 00520 Helsinki

Lisätietoja tehtävästä:

02.05.2017 lähtien Sirkku Nieminen
kirjaamispäällikkö
Puhelin: +358 40 710 8853
Sähköposti: sirkku.nieminen@ maanmittauslaitos.fi