Avoimen tehtävän tiedot

Sovellusasiantuntija

ID  30-120-2017
Tutustu työnantajaan:


Tutustu Maanmittauslaitokseen

Miltä kuulostaisi työskennellä suunnannäyttäjänä yhteiskunnan hyväksi?

Maanmittauslaitoksessa tuotetaan tietoa, palvelua ja tutkimusta Maasta. Teemme maanmittaustoimituksia, ylläpidämme kiinteistöjen tietoja, tuotamme kartta-aineistoja, huolehdimme lainhuudoista ja kiinnityksistä, kehitämme tietojärjestelmiä sekä edistämme paikkatietojen tutkimusta ja soveltamista. Työntekijöitä meillä on noin 1 800 ympäri Suomen.

Maanmittauslaitoksen Tietotekniikkapalvelukeskus Mitpa tuottaa IT-palveluita maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan virastoille. Mitpa vastaa lisäksi Maanmittauslaitoksen omista tietojärjestelmistä, tietohallinnosta, laitostasoisten kehittämishankkeiden toteuttamisesta sekä tuotannon tuki- ja informaatiopalveluista.

Palvelukeskuksen Sovelluspalvelut-tulosyksikkö vastaa sovellusten käytettävyyden ja jatkuvuuden turvaamisesta, tietovarastojen hallinnoinnista, sähköisestä asioinnista sekä tietojärjestelmien ja palveluiden kehittämisestä.

Tehtävän kesto: Vakinainen, tehtävä alkaa 1.6.2017, Tehtävän aloituspäivämäärästä sovitaan tarkemmin erikseen.
Työaikamuoto: Virastotyöaika. Joustava
Työpaikkojen lukumäärä: 1
Hakuaika päättyy: 5.5.2017  16:15

Työpaikan tiedot: Helsinki, Opastinsilta 12 C, 00520 Helsinki

Viran/tehtävän kuvaus:

Sovelluspalvelut-tulosyksikkö hakee sovellusasiantuntijaa (sähköisen asioinnin sovellusten IT-ympäristövastaava) Verkkopalvelusovellukset-vastuualueelle vakituiseen työsuhteeseen 1.6.2017 alkaen tai sopimuksen mukaan.

IT-ympäristövastaavan tehtävänä on sähköisen asioinnin sovellusarkkitehtuurin ja palvelinympäristöjen kehittäminen projekteissa sekä jatkuvien palveluiden turvaaminen.

Toimen sijaintipaikka on ensisijaisesti Helsinki (Pasila), mutta myös muut Maanmittauslaitoksen palvelupisteet ovat mahdollisia.


Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Hakijalta odotamme:

Keskeisinä osaamisvaatimuksina ovat palvelinarkkitehtuurin ja integraatioiden hallinta, tietokannat sekä web-teknologiat.

Sähköisen asioinnin sovellusympäristössä tämä edellyttää:

- Modernien web-teknologioiden ja metodien tuntemusta (Java, Javascript, HTML5-tekniikat, Git-versionhallinta ja jatkuvan integraation (Jenkins) käyttäminen kehittämisessä ja laadunvarmistuksessa)
- Virtuaalipalvelinten (erityisesti Linux) vahvaa tuntemusta sekä asennusten ja konfiguraatioiden hallintaa
- Tietokantaosaamista relaatiotietokannoista, ainakin Oracle ja PostgreSQL
- Integraatioteknologioiden, kuten ESB, hallintaa
- Rajapintatekniikoiden tuntemusta

Lisäksi edellytämme hyviä vuorovaikutustaitoja sujuvaan tiimityöskentelyyn, määrätietoista vastuunkantoa annettujen tehtävien maaliin viemiseen, ammattiylpeyttä asioiden tehokkaaseen ja laadukkaaseen hoitamiseen, nopeutta ja intohimoa uuden oppimiseen, systemaattisuutta ja analyyttisyyttä sekä aitoa innostusta paikkatietojärjestelmien kehittämiseen.

Toimen hoitaminen edellyttää tehtävään soveltuvaa tutkintoa (vähintään AMK).

Luemme eduksi:

- Kuormanhallinta- (mm. F5), pääsynhallinta- ja palomuuriosaamisen
- Kansallisen palveluarkkitehtuurin (KaPA) tuntemuksen
- Tietoturvaosaamisen (mm. VAHTI-ohjeet)

Työssä tarvittava kielitaito:

Erinomainen suomen kielen ja hyvä englannin kielen hallinta.

Muut tehtävään liittyvät tiedot:

Koeaika on 6 kuukautta.

Valitun henkilön on ennen koeajan päättymistä esitettävä hyväksytty todistus terveydentilastaan.

Valitun henkilön tulee toimittaa todistus huumausainetestistä ennen koeajan päättymistä Maanmittauslaitoksen päihdeohjelman mukaisesti.

Palkkauksen peruste:

Tehtävän palkkaus on vaativuusluokan 11 (3550,17 - 5147,74 €/kk) mukainen. Vaihtelu vaativuusluokan sisällä perustuu henkilökohtaisen suoriutumisen osuuteen, joka on 0-45 % ensin mainitusta tehtäväkohtaisesta palkasta.

Edut:

- joustava työaika
- monipaikkainen työ
- modernit työvälineet ja -tilat
- kouluttautumisen tukeminen
- liikunta- ja kulttuurietuja


Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.
Maanmittauslaitos/Kirjaamo, Opastinsilta 12 C, 00520 Helsinki

Lisätietoja tehtävästä:

Timo Teitto
Sovellusasiantuntija
Puhelin: +358 40 678 6796
Sähköposti: timo.teitto@ maanmittauslaitos.fi

Jaakko Viitala
johtava sovellusasiantuntija
Puhelin: +358 40 767 2235
Sähköposti: jaakko.viitala@ maanmittauslaitos.fi