Avoimen tehtävän tiedot

Tutkimusjohtaja

ID  30-152-2017
Tutustu työnantajaan:


Tutustu Maanmittauslaitokseen

Miltä kuulostaisi työskennellä suunnannäyttäjänä yhteiskunnan hyväksi?

Maanmittauslaitoksessa tuotetaan tietoa, palvelua ja tutkimusta Maasta. Teemme maanmittaustoimituksia, ylläpidämme kiinteistöjen tietoja, tuotamme kartta-aineistoja, huolehdimme lainhuudoista ja kiinnityksistä, kehitämme tietojärjestelmiä sekä edistämme paikkatietojen tutkimusta ja soveltamista. Työntekijöitä meillä on noin 1 800 ympäri Suomen.

Maanmittauslaitoksen keskushallinto johtaa ja kehittää maanmittaushallintoa ja Maanmittauslaitoksen toimintaa. Keskushallinto vastaa lisäksi oikeudellisten asioiden, tutkimuksen, viestinnän ja kansainvälisten asioiden johtamisesta sekä sisäisestä tarkastuksesta.

Tehtävän kesto: Määräaikainen, tehtävä alkaa 1.9.2017. Päättyy 31.12.2019.
Määräaikaisuuden syy: Viran luonteeseen tai viraston toimintaan liittyvä perusteltu syy.
Työaikamuoto: Muu. ylimmän johdon työaika
Työpaikkojen lukumäärä: 1
Hakuaika päättyy: 25.5.2017  16:15
Virka on viraston yhteinen.

Työpaikan tiedot: Helsinki, Opastinsilta 12 C, 00520 Helsinki

Viran/tehtävän kuvaus:

Maanmittauslaitoksen keskushallinto hakee tutkimusjohtajaa määräaikaiseen virkaan ajalle 1.9.2017 - 31.12.2019.

Tutkimusjohtaja vastaa strategiatiimin jäsenenä Maanmittauslaitoksen strategisesta johtamisesta pääjohtajan kanssa sovittavalla tavalla. Tutkimusjohtajan tehtävänä on vastata Maanmittauslaitoksen tutkimusstrategian ylläpidosta ja osallistua strategisten tutkimushankkeiden suunnitteluun, ohjaukseen ja toteuttamiseen.

Tärkeä osa-alue on aktiivinen toiminta Maanmittauslaitoksen kotimaisissa ja kansainvälisissä sidosryhmäverkostoissa. Tutkimusjohtaja toimii tiiviissä yhteistyössä keskushallinnon ja muiden toimintayksiköiden johtajien kanssa.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset:

Kelpoisuusvaatimuksena on tohtorin tutkinto, tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus sekä julkaisuilla osoitettu kyky tieteelliseen tutkimustyöhön Maanmittauslaitoksen toimialalla.

Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Suullinen Kirjallinen Ymmärtäminen
Suomi Erinomainen Erinomainen Erinomainen
Ruotsi Hyvä Hyvä Hyvä

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Hakijalta odotamme:

Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää perehtyneisyyttä tehtäväalaan, kokemusta kansainvälisestä tutkimusyhteistyöstä ja ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hankinnasta ja tutkimusohjelmien valmistelusta ja arvioinneista sekä tuloksellista toimintaa tutkimusryhmien johtamisessa.

Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää lisäksi hyvää käytännössä osoitettua johtamistaitoa, erinomaisia vuorovaikutus-, neuvottelu- ja viestintätaitoja sekä kykyä verkostoitua järjestöjen, julkisten ja yksityisten organisaatioiden kanssa.

Luemme eduksi:

Eduksi luetaan johtamiseen liittyvät opinnot.

Työssä tarvittava kielitaito:

Erinomainen englannin kielen taito.

Muut tehtävään liittyvät tiedot:

Koeaika on 6 kuukautta.

Valitun henkilön on ennen koeajan päättymistä esitettävä hyväksytty todistus terveydentilastaan.

Palkkauksen peruste:

Palkka on sopimuksen mukainen. Hakija voi esittää oman palkkatoivomuksensa.

Edut:

- joustava työaika
- monipaikkainen työ
- modernit työvälineet ja -tilat
- kouluttautumisen tukeminen
- liikunta- ja kulttuurietuja


Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.
Maanmittauslaitos/Kirjaamo, Opastinsilta 12 C, 00520 Helsinki

Lisätietoja tehtävästä:

Arvo Kokkonen
pääjohtaja
Puhelin: +358 400 280 875
Sähköposti: arvo.kokkonen@ maanmittauslaitos.fi