Avoimen tehtävän tiedot

Ylitarkastaja

ID  29-48-2017

Kansallisarkisto on asiantuntija- ja palveluorganisaatio sekä humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen keskeinen infrastruktuuri. Se edistää asiakirjallisen kulttuuriperinnön käyttöä asiakaslähtöisesti, toimii arkistotominnan johtavana asiantuntijana, tukee tieteellisen tutkimuksen uudistuvia toimintatapoja ja edistää tiedon avointa saatavuutta. Kansallisarkisto toimii yhdeksällä paikkakunnalla.

Tehtävän kesto: Vakinainen, tehtävä alkaa 1.5.2017
Työaikamuoto: Virastotyöaika
Työpaikkojen lukumäärä: 1
Hakuaika päättyy: 24.3.2017  14:00
Virka on viraston yhteinen.

Viran/tehtävän kuvaus:

Aineistohallinnan vastuualueen tehtävänä on toimia arkistoaineiston käytettävyyden edistämisen ja analogisen aineiston pysyvän säilymisen varmistamisen asiantuntijana sekä vastata viranomaisten aineistojen vastaanotosta ja Kansallisarkiston yksityisiin arkistoihin liittyvistä tehtävistä sekä aineistologistiikasta. Analogisen aineistohallinnan prosessia ollaan kehittämässä aineistojen digitaaliseen muotoon siirtämisen prosessiksi.

Digitoinnin ylitarkastajan tehtävänä on Kansallisarkiston digitointitoiminnan suunnittelu, käytännön organisointi ja toteuttamisen johtaminen sekä digitoitujen aineistojen tekstintunnistamisen ja metatietojen automaattisen tuottamisen tekninen suunnittelu.

Virkaan liittyy esimiestehtäviä. Virkaan liittyvät haastattelut järjestetään 29.–31.3.2017. Viran sijoituspaikka on Helsinki.

Virassa on kuuden kuukauden koeaika

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset:

Tehtävällä ei ole säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia


Hakijalta odotamme:

Viran menestyksellisen hoitamisen perustana on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai muuten osoitetut vastaavat tiedot sekä digitoinnin tai digitaalisen kuvantamisen koulutus tai vankka käytännön osaaminen sekä tekstintunnistamisen tekniikoiden ja metatietojen automaattisen tuottamisen menetelmien hallinta.

Tehtävässä menestyminen edellyttää yhteistyökykyä ja hyviä vuorovaikutustaitoja.

Luemme eduksi:

Luemme eduksi kansallisen kulttuuriperintöaineiston hallinnan menetelmien ja erityisesti tietoarkkitehtuuritason määritysten tuntemuksen.

Työssä tarvittava kielitaito:

Hyvä englannin kielen taito

Palkkauksen peruste:

Virka on sijoitettu arkistolaitoksen palkkausjärjestelmän vaativuustasolle 9. Palkkauksen vaihteluväli on 2882-4179 € henkilökohtaisesta osuudesta riippuen.

Edut:

Liikunta- ja kulttuurisetelit, joustava työaika, etätyö


Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.
Kirjaamo, PL 258, 00171 Helsinki

Lisätietoja tehtävästä:

Istvan Kecskemeti (20.3. alkaen)

Puhelin: 0295337036
Sähköposti: etunimi.sukunimi@ arkisto.fi