Information om tjänsten

Överinspektör

ID  29-48-2017

Riksarkivet är en expert- och serviceorganisation samt en central infrastruktur för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Arkivet främjar på ett kundinriktat sätt användningen av det dokumentära kulturarvet, fungerar som den främsta experten inom arkivverksamhet, stöder införande av nya vetenskapliga forskningsmetoder och främjar fri tillgång till information. Riksarkivet har verksamhet på nio orter.

Tjänstens längd: Tillsvidareanställning, tillträde 1.5.2017
Arbetstidsform: Arbetstid vid ämbetsverk
Antal platser: 1
Ansök senast: 24.3.2017  14:00
Tjänsten är gemensam för ämbetsverket.

Arbetsbeskrivning:

Ansvarsområdet för hantering av arkivbestånd ska fungera som expertorgan som främjar tillgängligheten till arkivmaterial och säkerställer att analogt material bevaras varaktigt. Det ansvarar också för mottagande av material från myndigheterna, för uppgifter som ansluter sig till Riksarkivets privata arkiv och för materiallogistiken. För tillfället ändras processen för analog materialhantering till en process för digitalisering av material.

Överinspektören för digitalisering har till uppgift att planera digitaliseringsverksamheten på Riksarkivet, organisera verksamheten i praktiken och leda genomförandet av digitaliseringsverksamheten. En av överinspektörens uppgifter är också teknisk planering av textigenkänningen av digitaliserat material och den automatiska framtagningen av metadata.

Till tjänsten hör chefsuppgifter. Intervjuerna hålls mellan 29 och 31 mars 2017. Tjänsten är förlagd till Helsingfors.

För tjänsten gäller sex månaders prövotid.

Behörighetsvillkor:

Det finns inga föreskrivna behörighetskrav för uppgiften.


Vi förväntar oss av dig som söker:

För ett framgångsrikt handhavande av tjänsten krävs det att den valda personen har lämplig högre högskoleexamen eller på annat sätt visade motsvarande kunskaper och utbildning eller gedigen praktisk erfarenhet inom digitalisering eller digital avbildning samt hantering av tekniker för textigenkänning och metoder för automatisk framtagning av metadata.

För att sköta uppgiften på ett framgångsrikt sätt ska den valda personen ha god samarbets- och interaktionsförmåga.

Vi ser som fördelar/meriter:

Kännedom om metoder för hantering av material som ingår i det nationella kulturarvet och särskilt om specifikationer av dataarkitekturnivån.

Övriga språkkunskaper:

Goda kunskaper i engelska

Löneform:

Tjänsten är förlagd på kravnivå 9 i arkivverkets lönesystem. Lönen varierar från 2 882 till 4 179 euro beroende på personlig prestation.

Förmåner:

Motions- och kultursedlar, flexibel arbetstid, distansarbete


Ytterligare upplysningar om jobbet:

Istvan Kecskemeti (20.3. alkaen)

Telefon: 0295337036
E-post: etunimi.sukunimi@ arkisto.fi