Avoimen tehtävän tiedot

F5- ja tietoliikenneasiantuntija

ID  30-114-2017
Tutustu työnantajaan:


Tutustu Maanmittauslaitokseen

Miltä kuulostaisi työskennellä suunnannäyttäjänä yhteiskunnan hyväksi?

Maanmittauslaitoksessa tuotetaan tietoa, palvelua ja tutkimusta Maasta. Teemme maanmittaustoimituksia, ylläpidämme kiinteistöjen tietoja, tuotamme kartta-aineistoja, huolehdimme lainhuudoista ja kiinnityksistä, kehitämme tietojärjestelmiä sekä edistämme paikkatietojen tutkimusta ja soveltamista. Työntekijöitä meillä on noin 1 800 ympäri Suomen.

Maanmittauslaitoksen Tietotekniikkapalvelukeskus Mitpa tuottaa IT-palveluita maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan virastoille. Mitpa vastaa lisäksi Maanmittauslaitoksen omista tietojärjestelmistä, tietohallinnosta, laitostasoisten kehittämishankkeiden toteuttamisesta sekä informaatiopalveluista.

Palvelukeskuksen ICT-tuotantopalvelut-tulosyksikkö vastaa käyttö- ja perustietotekniikan palveluista, tietojärjestelmien tukipalveluista, arkisto- ja informaatiopalveluista ja käytettävyyden valvontapalveluista.

Tehtävän kesto: Vakinainen, tehtävä alkaa 3.7.2017, tai sopimuksen mukaan
Työaikamuoto: Virastotyöaika. Joustava
Työpaikkojen lukumäärä: 1
Hakuaika päättyy: 3.5.2017  16:15

Työpaikan tiedot: Helsinki, Opastinsilta 12 C, 00520 Helsinki
Hämeenlinna, Koulukatu 13, 13100 Hämeenlinna
Tampere, Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
Jyväskylä II, Oikokatu 11, 40700 Jyväskylä

Viran/tehtävän kuvaus:

Haemme ICT-tuotantopalvelut -tulosyksikköön F5- ja tietoliikenneasiantuntijaa pysyvään työsuhteeseen toimialasidonnaisiin suunnittelu- ja ylläpitotehtäviin. Tehtävä alkaa 3.7.2017 tai sopimuksen mukaan.

F5 kuormanjakaja ja siihen liittyvät säännöstöt, pääsynhallinta, palomuurisäännöt ja reititys ovat keskeinen osa MML:n sovellusten arkkitehtuuria. Järjestelmän kriittisyyden vuoksi ja toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi tarvitsemme tiimiin vielä yhden osaajan.

Asiantuntijan tehtävänä on kehittää ja ylläpitää Maanmittauslaitoksen ICT-järjestelmiä ja huolehtia niiden toiminnasta. Työhön kuuluu asennus- ja ylläpitotehtävät, muutospyyntöjen käsittely sekä ongelma- ja häiriötilanteiden ratkaisu yhteisten käytäntöjen mukaisesti.

Kuulut ICT-Infra palveluryhmään, jonka tehtävänä on kehittää ja hallita laitoksen yhteistä sovellusten alusta-arkkitehtuuria. Osallistut myös projekteihin oman osaamisalueesi erikoisasiantuntijana ja kehittäjänä.

Toimipaikkana voi olla Helsinki, Tampere, Hämeenlinna tai Jyväskylä.


Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Hakijalta odotamme:

• Tehtävään soveltuvaa (vähintään ammattikorkeakoulu) korkeakoulututkintoa
• Sovellusten kuormanjako- ja kahdennusratkaisukokemusta
• Pääsynhallintaratkaisukokemusta
• Palomuuri ja verkonhallintakokemusta
• Kykyä laatia teknistä dokumentaatiota ja ohjeita
• Tietotekniikan standardien, protokollien ja rajapintojen tuntemusta
• Tietoturva-asioiden hyvää perusosaamista
• Täsmällisyyttä, luovuutta, oma-aloitteisuutta ja yhteistyökykyä
• Kykyä selvittää ongelmia ja ottaa nopeasti haltuun järjestelmien kehittämisvastuita sekä halua oppia uutta ja jakaa omaa tietämystään


Luemme eduksi:

Kokemuksen Windows- ja Linux-alustan käytöstä ja hallinnasta

Työssä tarvittava kielitaito:

Erinomainen suomen suullinen ja kirjallinen taito ja hyvä englannin kielen kirjallinen taito.

Muut tehtävään liittyvät tiedot:

Koeaika on 6 kuukautta.

Valitun henkilön on ennen koeajan päättymistä esitettävä hyväksytty todistus terveydentilastaan.

Valitun henkilön tulee toimittaa todistus huumausainetestistä ennen koeajan päättymistä Maanmittauslaitoksen päihdeohjelman mukaisesti.

Palkkauksen peruste:

Tehtävän palkkaus on vaativuusluokan 105 ( alkaen 3273,88 €/kk) tai 11 (alkaen 3550,17 €/kk) mukainen. Vaativuusluokan sisällä palkka voi vaihdella perustuen henkilökohtaisen suoriutumisen osuuteen, joka on 0–45 % tehtäväkohtaisesta palkasta.

Edut:

- joustava työaika
- monipaikkainen työ
- modernit työvälineet ja -tilat
- kouluttautumisen tukeminen
- liikunta- ja kulttuurietuja


Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.
Maanmittauslaitos/Kirjaamo, Opastinsilta 12 C, 00520 Helsinki

Lisätietoja tehtävästä:

Juhani Valli
vastuualuepäällikkö
Puhelin: +358 40 766 1885
Sähköposti: juhani.valli@ maanmittauslaitos.fi