Avoimen tehtävän tiedot

Järjestelmäsuunnittelija (tietovarastoasiantuntija)

ID  30-140-2017
Tutustu työnantajaan:


Tutustu Maanmittauslaitokseen

Haluatko olla mukana edistämässä valtionhallinnon digitalisaatiota ja tietojen hyödyntämistä?

Maanmittauslaitos tuottaa kansalaisille ja organisaatioille maan käyttöön ja hyödyntämiseen tarvittavaa tietoa. Kehitämme tietojärjestelmiä, edistämme paikkatietojen tutkimusta ja soveltamista, teemme maanmittaustoimituksia, ylläpidämme kiinteistöjen tietoja, tuotamme kartta-aineistoja sekä huolehdimme lainhuudoista ja kiinnityksistä. Työntekijöitä meillä on noin 1 800 ympäri Suomen.

Maanmittauslaitoksen Tietotekniikkapalvelukeskus Mitpa tuottaa IT-palveluita maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan virastoille. Digitalisoimme tällä hetkellä voimakkaasti julkisen hallinnon palveluita. Tuotamme sähköisiä asiointipalveluita ja mobiiliratkaisuja kansalaisille ja viranomaisille.

Teknologiaratkaisut-tulosyksikkö vastaa hallinnonalan yhteisestä teknisestä arkkitehtuurista, järjestelmäkokonaisuuden hallittavuudesta, tietojärjestelmäympäristöjen yhtenäisyydestä sekä palvelutuotannon toimittajanhallinnasta asiakasvirastoille (mm. Maaseutuvirasto, Elintarviketurvallisuusvirasto, maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvarakeskus).

Tehtävän kesto: Vakinainen, tehtävä alkaa 1.6.2017, Tehtävän aloituspäivämäärästä sovitaan tarkemmin erikseen.
Työaikamuoto: Virastotyöaika. Joustava
Työpaikkojen lukumäärä: 1
Hakuaika päättyy: 5.5.2017  16:15

Työpaikan tiedot: Helsinki, Elimäenkatu 17-19, 00510 Helsinki

Viran/tehtävän kuvaus:

Teknologiaratkaisut-tulosyksikkö hakee tietovarastoasiantuntijaa Tiedon ja teknologiaympäristön hallinta -vastuualueelle vakituiseen työsuhteeseen.

Tietovarastoasiantuntijana pääset kehittämään maa- ja elintarviketoimialaan liittyviä tietojen jalostamisen ja raportoinnin prosesseja. Hallinnonalan tietovarastoratkaisua käytetään mm. viranomaispäätöksenteon tukena ja EU:lle tuotettavan raportoinnin pohjatietona.

Osallistut tietovarastoasiantuntijana hallinnonalan ydintietovaraston (EDW) tietokokonaisuuden sekä asiakaskohtaisten paikallisvarastojen (data mart) mallinnukseen ja toteuttamiseen. Pääasiallisia tehtäviäsi ovat tietovaraston tietomallinnukseen sekä lataustöiden (ETL) määrittely-, suunnittelu- ja toteutustehtäviin.

Tehtävässä osallistut monipuolisesti IT-palveluiden kehittämisen ja jatkuvuuden turvaamisen tehtäviin.

Toimenkuvaa voidaan myös tarkentaa oman osaamisesi ja kiinnostuksesi mukaan.

Tarjoamme nuorekkaan työympäristön, jossa pääset itse käytännössä toteuttamaan paljon puhuttua digitalisaatiota. Uskomme tiimityön ja positiivisen asenteen tuottavan parhaan lopputuloksen.

Toimipisteemme on Helsingin Vallilassa (Elimäenkatu 17-19).


Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Hakijalta odotamme:

Toimen hoitaminen edellyttää tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa (esim. IT-tradenomi tai tietojenkäsittelytieteen FM) tai hyvällä mallilla olevia opintoja.

Toivomme hakijalta erinomaisia vuorovaikutustaitoja, tiimityöskentelyosaamista, oma-aloitteisuutta, loogista päättelykykyä, ongelmanratkaisutaitoa, dokumentointikykyä sekä kykyä hahmottaa laajoja järjestelmäkokonaisuuksia.

Olet kiinnostunut ohjelmistokehityksen teknologioista ja menetelmistä. Et ujostele kysyä apua muilta ja osaat esittää teknisetkin asiat selkokielellä. Ylipäätään haluat tehdä asiat hyvin ja ammattiylpeydellä. Sinulla voi olla jo pitkä työkokemus, mutta otamme myös nousevat kyvyt ja opiskelijat huomioon.

Tehtävän keskeiset osaamisvaatimukset:

• tietovarastointimenetelmien tuntemus sekä ETL-ohjelmistojen käyttötaitoa, erityisesti Talend Da-ta Integration
• SQL-osaaminen sekä Java-kielen perusteiden tuntemus
• Tietokantojen mallinnus- ja toteutusosaaminen, erityisesti Oracle ja PostgreSQL
• kokemusta ohjelmistokehitysprojekteista ja ketteristä menetelmistä
• dokumentointiosaamista, erityisesti Sparx Enterprise Architect ja QPR

Luemme eduksi:

• tietoarkkitehtuuriosaaminen
• BigData-teknologioiden tuntemus, erityisesti Kafka ja Spark
• BI-raportointiohjelmistojen tuntemus
• DevOps-osaaminen
• Paikkatietoteknologioiden tuntemus

Työssä tarvittava kielitaito:

Erinomainen suomen kielen taito ja hyvä englannin kielen hallinta.

Muut tehtävään liittyvät tiedot:

Koeaika on 6 kuukautta.

Valitun henkilön on ennen koeajan päättymistä esitettävä hyväksytty todistus terveydentilastaan.

Palkkauksen peruste:

Tehtävän palkkaus on vaativuusluokan 10 (alkaen 2997,58 €/kk) tai 11 (alkaen 3550,17 €/kk) mukainen hakijan osaamisesta ja kokemuksesta riippuen. Vaativuusluokan sisällä palkka voi vaihdella perustuen henkilökohtaisen suoriutumisen osuuteen, joka on 0–45 % tehtäväkohtaisesta palkasta.

Edut:

Työajoissamme on joustoa, ja työ- ja henkilökohtaisen elämän yhteensovittaminen koetaan meillä erittäin hyväksi. Laajassa organisaatiossamme on paljon ammatillisia kehittymismahdollisuuksia ja tuemme henkilöstön hyvinvointia mm. liikunta- ja virkistäytymismahdollisuuksin.


Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.
Maanmittauslaitos/Kirjaamo, Opastinsilta 12 C, 00520 Helsinki

Lisätietoja tehtävästä:

Markus Raitio
vastuualuepäällikkö
Puhelin: +358 400 911 161
Sähköposti: markus.raitio@ maanmittauslaitos.fi

Jenni Mielikäinen
johtaja
Puhelin: +358 40 543 0716
Sähköposti: jenni.mielikainen@ maanmittauslaitos.fi