Avoimen tehtävän tiedot

Laaja-alainen erityisopettaja

ID  29-138-2017

Helsingin ranskalais-suomalainen koulu on erityisen koulutustehtävän saanut valtion kielikoulu. Koulu on kaksikielinen, ja opetusta annetaan suomeksi ja ranskaksi. Koulussa on esiluokka, perusopetuksen vuosiluokat 1-9 ja lukio. Koulussa on n. 800 oppilasta.
Koulun erityistehtävän mukaisesti oppilailla on mahdollisuus saavuttaa hyvä ja monipuolinen ranskan kielen taito ja ranskankielisen kulttuurin tuntemus sekä hyvä yleissivistys turvallisessa ja innostavassa oppimisympäristössä.
Koulu tekee yhteistyötä eri maiden ranskankielisten koulujen kanssa, järjestää opintomatkoja sekä ottaa vastaan vieraita ranskankielisistä ja muista maista.
www.hrsk.fi

Tehtävän kesto: Määräaikainen, tehtävä alkaa 8.8.2017. Päättyy 31.7.2018.
Määräaikaisuuden syy: Sijaisuus
Työaikamuoto: Muu. Opetusvelvollisuus
Työpaikkojen lukumäärä: 1
Hakuaika päättyy: 28.5.2017  23:00

Työpaikan tiedot: Helsingin ranskalais-suomalainen koulu, Raumantie 4, 00350 Helsinki

Viran/tehtävän kuvaus:

Suomenkielinen laaja-alaisen erityisopettajan tehtävä esikoulussa ja alakoulussa.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset:

Kelpoisuusvaatimuksena on erityisopettajan kelpoisuus (asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista). Tehtävään valitun tulee esittää itseään koskeva, lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote.


Selvitys lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä: Hakijalla on velvollisuus esittää rikosrekisterilain (770/1993) 6 § 2 momentin mukainen rikosrekisteriote, laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002).

Hakijalta odotamme:

Aiempi työkokemus vastaavista tehtävistä luetaan eduksi.

Etsimme työyhteisöömme henkilöä, jolla on halua ja kykyä kehittää omaa työaluettaan. Toivomme joustavaa työotetta, hyviä yhteistyötaitoja sekä halukkuutta ja valmiutta työskennellä eläväisessä ja monikulttuurisessa kouluyhteisössä.

Luemme eduksi:

Luemme eduksi ranskan ja englannin kielen taidon.

Palkkauksen peruste:

Kokonaispalkka muodostuu tehtäväpalkasta CO05a sekä henkilökohtaisesta palkanosasta, joka on työn alkaessa 24 %. Henkilökohtainen palkanosa voi olla enintään 50 prosenttia tehtäväkohtaisesta palkasta.

Edut:

Tarjoamme henkilöstöllemme vuosittain erilaisia liikunta- ja kulttuuripalveluihin liittyviä etuuksia. Lisäksi henkilöstöllä on mahdollisuus osallistua koulun tiloissa viikoittain pidettäviin ohjattuihin liikuntatunteihin ja käyttää koulun kuntosalia.


Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.
Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun kirjaamo, Raumantie 4, 00350 Helsinki

Lisätietoja tehtävästä:

Sari Aavikko
Apulaisrehtori
Puhelin: 0295 33 2524
Sähköposti: sari.aavikko@hrsk.fi