Avoimen tehtävän tiedot

Osastoinsinööri (ajoneuvotarkastaja)

ID  27-54-2017
Tutustu työnantajaan:

http://www.puolustusvoimat.fi/rekry

Puolustusvoimat on arvostettu, nykyaikainen valtion työnantaja, joka tarjoaa monipuolisia ja haasteellisia tehtäviä 12 000 työntekijälle eri puolilla Suomea. Tutkimusten mukaan henkilökunnan keskuudessa vallitsee hyvä me-henki, ja Puolustusvoimissa kehitetäänkin jatkuvasti kokonaisvaltaista työhyvinvointia sekä henkilöstön osaamista. Puolustusvoimat on savuton työpaikka.

Länsi-Suomen joukko-osasto Porin prikaati kouluttaa Säkylässä ja Niinisalossa varusmiehistä rautaisia kotimaan puolustajia, sekä vapaaehtoisista reserviläisistä ammattitaitoisia rauhanturvaajia maailman kriisialueille. Porin prikaati vastaa sotilaallisen valmiuden ylläpidosta ja kehittämisestä Länsi-Suomessa sekä palvelee aluetoimistojen välityksellä asevelvollisuusasioissa kuuden maakunnan alueella.

Tehtävän kesto: Vakinainen, tehtävä alkaa 1.6.2017, tai sopimuksen mukaan.
Työaikamuoto: Jaksotyöaika. 116 h 15 min / 3 vko
Työpaikkojen lukumäärä: 1
Hakuaika päättyy: 20.3.2017  16:15
Virka on viraston yhteinen.

Työpaikan tiedot: Porin prikaati, PL 5, 38841 Niinisalo

Viran/tehtävän kuvaus:

Haemme osastoinsinööriä erikoisupseerin virkaan Porin prikaatiin Niinisalon toimipisteeseen.

Päätehtävä on toimia ajoneuvo- ja panssaritarkastajana. Tehtäviin sisältyy myös varuskunnallisia suunnittelu-, koulutus-, valvonta- sekä ohjaustehtäviä.

Tehtävänhoitaja suorittaa SA- ja panssarirekisterissä olevien ajoneuvojen määräaikaiskatsastuksia ja -tarkastuksia sekä tykkien ja muiden hinattavien laitteiden liikennekelpoisuustarkastuksia. Lisäksi hän vastaanottaa Puolustusvoimien kuljettajantutkintoja ja ajolupatutkintoja sekä panssariajoneuvojen erityislupatutkintoja. Ajoneuvotarkastaja valvoo myös sotilasajoneuvoliikennettä. Satunnaisesti tehtäviin kuuluu myös kansainväliseen toimintaan liittyvät ajoneuvotarkastajatehtävät kuten katsastukset ulkomailla.

Ajoneuvotarkastaja osallistuu mm. ajoneuvojen kunnossapitoa, säilytystä sekä kierrätystä koskevaan suunnitteluun ja kehittämiseen.

Tehtävä edellyttää matkustamista noin 50 - 80 vuorokautta / vuosi.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset:

Erityisenä kelpoisuusvaatimuksena on diplomi-insinöörin tai insinöörin tutkinto ja reservin upseerin tai reservin aliupseerin koulutus.

Puolustusvoimien sotilasvirkaan nimitettävältä vaaditaan myös, että hän on suorittanut hakuajan päättymiseen mennessä Suomen Puolustusvoimissa tai Rajavartiolaitoksessa joko asevelvollisuuden aseellisessa palveluksessa tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen ja että hän on terveydeltään ja fyysiseltä kunnoltaan virkaan sopiva.

Puolustusvoimien virkaan nimitettävältä vaaditaan, että hän on Suomen kansalainen ja täyttää yleiset kelpoisuusvaatimukset valtion virkaan. Sen lisäksi, mitä yleisestä kelpoisuudesta valtion virkaan muualla laissa säädetään, Puolustusvoimien virkaan nimitettävältä vaaditaan tehtävien edellyttämää luotettavuutta.


Hakijalta odotamme:

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää:
- diplomi-insinöörin tai insinöörin (AMK) tutkintoa ajoneuvotekniikasta tai konetekniikasta
- raskaan kaluston katsastajan oikeutta
- katsastajan tutkintoa / ajoneuvotarkastusoikeutta

Tehtävän edellyttämä riittävä fyysisen kunnon taso todetaan ennen virkaan nimittämistä. Joukko-osasto (vast.), johon henkilö on hakeutumassa, järjestää hakijalle 12 minuutin juoksutestin. Cooperin testissä on saavutettava vähintään tyydyttävä tulos sotilashenkilöstölle ikäluokittain ja sukupuolittain määritetyn taulukon mukaisesti.

Luemme eduksi:

Luemme eduksi BECE -luokan ajo-oikeuden, liikenneopettajaluvan sekä kuljettajatutkinnon vastaanottajan oikeuden.

Henkilökohtaisina ominaisuuksina arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja, oma-aloitteisuutta sekä itsenäistä ja tunnollista työotetta. Lisäksi arvostamme joustavuutta, uusien asioiden omaksumista sekä suunnittelu- ja toimeenpanokykyä. Tehtävässä on eduksi aktiivinen kuljetusalan säädösten seuranta sekä organisaation toimintaympäristön tuntemus.

Muut tehtävään liittyvät tiedot:

Toivomme hakemuksia sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta.

Hakijasta voidaan tämän suostumuksella tehdä turvallisuusselvitys (perusmuotoinen turvallisuusselvitys, turvallisuusselvityslaki 19 §).

Tehtävässä noudatetaan virkamieslain 10 §:n mukaista koeaikaa.

Puolustusvoimissa muutoksen kohteena olevilla, irtisanomisuhanalaisilla, irtisanotuilla ja takaisinottovelvollisuuden piirissä olevilla, vaatimukset täyttävillä henkilöillä, on etusija täytettäessä puolustusvoimissa avoimia virkoja, viransijaisuuksia ja tehtäviä.

Palkkauksen peruste:

Puolustusvoimissa on käytössä tehtävän vaativuuden arviointiin perustuva palkkausjärjestelmä. Viran/tehtävän vaativuusluokka on ESJA 7-9 (tehtäväkohtainen palkanosa 2 522,00 - 2 895,15 €/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa enintään 37 % tehtäväkohtaisesta palkasta. Uuden henkilön henkilökohtainen palkanosa on 17 %.

Edut:

Tarjoamme henkilöstöllemme monenlaisia palvelussuhde-etuja, mm.
- tutkitusti hyvä työilmapiiri
- tukea oman osaamisen kehittämiseen laajan täydennyskoulutustarjonnan sekä systemaattisen tehtävä- ja seuraajasuunnittelun avulla
- joustavuutta työaikoihin
- palvelussuhdeasuntoja
- erinomaiset liikuntamahdollisuudet
- virkistysalueita vapaa-ajan käyttöön
- tuettu työpaikkaruokailu


Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.
Puolustusvoimien palvelukeskus, PL 77, 80101 Joensuu

Lisätietoja tehtävästä:

Anttijussi Mäkelä
Puhelin: 0299 443 362

Hirvelä Matti
Puhelin: 0299 441 361

Satu Tuupanen
Puolustusvoimien rekrytointi
Puhelin: 0299 815 304 (vko 27)