Avoimen tehtävän tiedot

Tilastomatemaatikko/ data-analyytikko

ID  30-113-2017
Tutustu työnantajaan:


Tutustu Maanmittauslaitokseen

Miltä kuulostaisi työskennellä suunnannäyttäjänä yhteiskunnan hyväksi?

Maanmittauslaitoksessa tuotetaan tietoa, palvelua ja tutkimusta Maasta. Teemme maanmittaustoimituksia, ylläpidämme kiinteistöjen tietoja, tuotamme kartta-aineistoja, huolehdimme lainhuudoista ja kiinnityksistä, kehitämme tietojärjestelmiä sekä edistämme paikkatietojen tutkimusta ja soveltamista. Työntekijöitä meillä on noin 1 800 ympäri Suomen.

Tuotanto -yksikköön kuuluva kiinteistötehtävien tukitiimi vastaa Maanmittauslaitoksen kiinteistötehtäviin liittyvistä tuki- ja asiantuntijapalveluista.


Tehtävän kesto: Vakinainen, tehtävä alkaa 1.8.2017, Tehtävän aloituspäivämäärästä voidaan tarvittaessa sopia erikseen.
Työaikamuoto: Virastotyöaika. Joustava
Työpaikkojen lukumäärä: 1
Hakuaika päättyy: 3.5.2017  16:15
Virka on viraston yhteinen.

Työpaikan tiedot: Helsinki, Opastinsilta 12 C, 00520 Helsinki

Viran/tehtävän kuvaus:

Kiinteistötehtävien tukitiimiin haetaan tilastomatemaatikkoa/data-analyytikkoa vakituiseen työsuhteeseen. Tehtävänimike on johtava asiantuntija.

Tilastomatemaatikon/data-analyytikon ensisijaisena tehtävänä on osallistua Maanmittauslaitoksessa toteutettavaan Kiinteistövero -projektiin laskentamenetelmien asiantuntijan roolissa. Tehtävät laajentuvat vähitellen muihin tilastollisen analyysin tehtäviin, liittyen mm. kiinteistömarkkinoiden analyyseihin, Maanmittauslaitoksen tuotannon analysointiin ja johtamisen tukemiseen.

Projektissa tarvitaan vaativaa tilastollisen tietojenkäsittelyn osaamista ja siinä pääsee oppimaan ja kehittämään spatiaalisten tietokantojen laskentaa ja ylläpitoa.Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Hakijalta odotamme:

Sinulla on aikaisempaa menestyksellistä kokemusta tilastollisten menetelmien soveltamisesta erilaisten havaintoaineistojen käsittelyssä. Hallitset hyvin erilaisia tilastomatemaattisia ohjelmistoja (esim. SAS tai R) ja pystyt suorittamaan ohjelmointia erilaisten analyysitarpeiden edellyttämällä tavalla.

Edellytämme erinomaisia vuorovaikutustaitoja sekä kykyä noudattaa yhteisiä toimintamalleja ja luoda tarvittaessa uusia toimintatapoja. Odotamme sinulta oma-aloitteisuutta, koordinointikykyä, tiimityöskentelytaitoja sekä loogista päättelykykyä. Pystyt hahmottamaan laajoja asiakokonaisuuksia ja näet asioiden väliset riippuvuussuhteet. Visualisointi ja asioiden havainnollinen esittäminen ei tuota sinulle ongelmia.

Voit olla jo kokenut konkari tai vasta urasi alkuvaiheessa, mutta sinua kiinnostaa data-analytiikan ja tilastomatemaattisten analyysityökalujen kehittäminen Maanmittauslaitoksen johtamisen ja palvelujen parantamiseksi.

Edellytämme tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa.

Luemme eduksi:

Arvostamme osaamista erilaisten paikkatietoaineistojen sekä kiinteistömarkkinoilta saatavien aineistojen käsittelyssä ja analysoinnissa. Näytöt esim. tuloksellisesta tutkimustyöstä näillä alueilla ovat eduksi. Jonkin paikkatieto-ohjelman (esim. ArcGIS, MapInfo) tuntemus katsotaan myös eduksi.

Työssä tarvittava kielitaito:

Erinomainen suomen kielen suullinen ja kirjallinen hallinta. Hyvä englannin kielen taito katsotaan eduksi tehtävien hoitamisessa.

Muut tehtävään liittyvät tiedot:

Koeaika on 6 kuukautta.

Valitun henkilön on ennen koeajan päättymistä esitettävä hyväksytty todistus terveydentilastaan.

Valitun henkilön tulee toimittaa todistus huumausainetestistä ennen koeajan päättymistä Maanmittauslaitoksen päihdeohjelman mukaisesti.

Palkkauksen peruste:

Tehtävän palkkaus on Maanmittauslaitoksen palkkausjärjestelmän vaativuusluokan 11 (3550,17 - 5147,74 €/kk) mukainen. Vaihtelu vaativuusluokan sisällä perustuu henkilökohtaisen suoriutumisen osuuteen, joka on 0-45 % ensin mainitusta tehtäväkohtaisesta palkasta.

Edut:

- joustava työaika
- monipaikkainen työ
- modernit työvälineet ja -tilat
- kouluttautumisen tukeminen
- liikunta- ja kulttuurietuja


Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.
Maanmittauslaitos/Kirjaamo, Opastinsilta 12 C, 00520 Helsinki

Lisätietoja tehtävästä:

Mauri Asmundela
johtaja
Puhelin: +358 40 576 8944
Sähköposti: mauri.asmundela@ maanmittauslaitos.fi

Jaakko Haapala
tuotantopäällikkö
Puhelin: 040 5272 148
Sähköposti: jaakko.haapala@ maanmittauslaitos.fi

Ari Tella
projektipäällikkö
Puhelin: +358 40 554 3036
Sähköposti: ari.tella@ maanmittauslaitos.fi