Avoimen tehtävän tiedot

Palvelupäällikkö (tekninen tietoturva)

ID  30-173-2017
Tutustu työnantajaan:


Tutustu Maanmittauslaitokseen

Miltä kuulostaisi työskennellä suunnannäyttäjänä yhteiskunnan hyväksi?

Maanmittauslaitoksessa tuotetaan tietoa, palvelua ja tutkimusta Maasta. Teemme maanmittaustoimituksia, ylläpidämme kiinteistöjen tietoja, tuotamme kartta-aineistoja, huolehdimme lainhuudoista ja kiinnityksistä, kehitämme tietojärjestelmiä sekä edistämme paikkatietojen tutkimusta ja soveltamista. Työntekijöitä meillä on noin 1 800 ympäri Suomen.

Maanmittauslaitoksen Tietotekniikkapalvelukeskus Mitpa tuottaa IT-palveluita maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan virastoille. Mitpa vastaa lisäksi Maanmittauslaitoksen omista tietojärjestelmistä, tietohallinnosta, laitostasoisten kehittämishankkeiden toteuttamisesta sekä informaatiopalveluista.

Palvelukeskuksen ICT-tuotantopalvelut-tulosyksikkö vastaa käyttö- ja perustietotekniikan palveluista, tietojärjestelmien tukipalveluista, arkisto- ja informaatiopalveluista ja käytettävyyden valvontapalveluista.

Tehtävän kesto: Vakinainen, tehtävä alkaa 3.7.2017, tai sopimuksen mukaan
Työaikamuoto: Virastotyöaika. Joustava
Työpaikkojen lukumäärä: 1
Hakuaika päättyy: 19.5.2017  16:15

Työpaikan tiedot: Helsinki, Opastinsilta 12 C, 00520 Helsinki
Hämeenlinna, Koulukatu 13, 13100 Hämeenlinna
Tampere, Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
Jyväskylä II, Oikokatu 11, 40700 Jyväskylä

Viran/tehtävän kuvaus:

Haemme ICT-tuotantopalveluihin teknisen tietoturvan palvelupäällikköä pysyvään työsuhteeseen. Tehtävä alkaa 3.7.2017 tai sopimuksen mukaan.

Palvelupäällikkö vastaa Maanmittauslaitoksen teknisestä tietoturvasta, sen jatkuvuudesta ja siihen liittyvien rajapintojen koordinoinnista ja seurannasta. Tehtävään kuuluu tietoturvapolitiikan mukainen tekniseen tietoturvaan liittyvien prosessien ja palveluiden, kuten lokienhallinta, kehittäminen ja ylläpito sekä niiden toimivuudesta huolehtiminen ja raportointi. Palvelupäällikkö osallistuu laitoksen erilaisiin kehittämisprojekteihin osaamisalueensa edustajana.

Palvelupäällikkö edustaa palvelua sidosryhmiin ja asiakkaisiin päin. Palvelupäällikkö toimii myös palveluun liittyvien muutosten ja kehitysprojektien vetäjänä.

Toimipaikkana voi olla Helsinki, Tampere, Hämeenlinna tai Jyväskylä.


Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Hakijalta odotamme:

• Tehtävään soveltuvaa (vähintään ammattikorkeakoulu) korkeakoulututkintoa
• Vähintään 3 vuoden kokemusta vastaavista tehtävistä
• Tekniseen tietoturvaan liittyvien säännösten ja prosessien vahvaa osaamista sekä siihen liittyvän teknologian perusosaamista
• Projektijohtamistaitoa
• Laatu, seuranta ja auditointiosaamista
• Täsmällisyyttä, luovuutta, oma-aloitteisuutta ja yhteistyökykyä
• Kykyä selvittää ongelmia ja ottaa nopeasti haltuun järjestelmien kehittämisvastuita sekä halua oppia uutta ja jakaa omaa tietämystään

Luemme eduksi:

• Maanmittauslaitoksen sovellusten ja tietojenkäsittely-ympäristön tuntemuksen
• Lokien hallintajärjestelmäosaamisen
• Riskienhallintaosaamisen

Työssä tarvittava kielitaito:

Erinomainen suomen suullinen ja kirjallinen taito ja hyvä englannin kielen kirjallinen taito.

Muut tehtävään liittyvät tiedot:

Koeaika on 6 kuukautta.

Valitun henkilön on ennen koeajan päättymistä esitettävä hyväksytty todistus terveydentilastaan.

Valitun henkilön tulee toimittaa todistus huumausainetestistä ennen koeajan päättymistä Maanmittauslaitoksen päihdeohjelman mukaisesti.

Palkkauksen peruste:

Tehtävän palkkaus on vaativuusluokan 11 (alkaen 3550,17 €/kk) mukainen. Vaativuusluokan sisällä palkka voi vaihdella perustuen henkilökohtaisen suoriutumisen osuuteen, joka on 0–45 % tehtäväkohtaisesta palkasta.

Edut:

- joustava työaika
- monipaikkainen työ
- modernit työvälineet ja -tilat
- kouluttautumisen tukeminen
- liikunta- ja kulttuurietuja


Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.
Maanmittauslaitos/Kirjaamo, Opastinsilta 12 C, 00520 Helsinki

Lisätietoja tehtävästä:

Juhani Valli
vastuualuepäällikkö
Puhelin: +358 40 766 1885
Sähköposti: juhani.valli@ maanmittauslaitos.fi