Avoimen tehtävän tiedot

Järjestelmäsuunnittelija

ID  30-282-2017
Tutustu työnantajaan:


Tutustu Maanmittauslaitokseen

Haluatko olla mukana edistämässä valtionhallinnon digitalisaatiota ja tietojen hyödyntämistä?

Maanmittauslaitos tuottaa kansalaisille ja organisaatioille maan käyttöön ja hyödyntämiseen tarvittavaa tietoa. Kehitämme tietojärjestelmiä, edistämme paikkatietojen tutkimusta ja soveltamista, teemme maanmittaustoimituksia, ylläpidämme kiinteistöjen tietoja, tuotamme kartta-aineistoja sekä huolehdimme lainhuudoista ja kiinnityksistä. Työntekijöitä meillä on noin 1 800 ympäri Suomen.

Maanmittauslaitoksen Tietotekniikkapalvelukeskus Mitpa auttaa maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan virastoja hyödyntämään digitalisaation mahdollisuuksia. Kehitämme voimakkaasti suomalaisten palveluiden digitaalista tulevaisuutta. Asiakasvirastojamme ovat mm. Elintarviketurvallisuusvirasto, Maaseutuvirasto, maa- ja metsätalousministeriö ja Luonnonvarakeskus. Palvelujen loppukäyttäjinä on viranomaisten lisäksi myös kansalaisia.

Teknologiaratkaisut-tulosyksikössä meillä on intohimo ja kiinnostus teknologioita kohtaan. Vastaamme hallinnonalan yhteisestä teknisestä arkkitehtuurista, järjestelmäkokonaisuuden hallittavuudesta, tietojärjestelmäympäristöjen yhtenäisyydestä sekä toimittajanhallinnasta.

Tehtävän kesto: Määräaikainen, tehtävä alkaa 1.10.2017. Päättyy 31.12.2018.
Määräaikaisuuden syy: Määräaikaiseen projektiin liittyvä työ.
Työaikamuoto: Virastotyöaika. Joustava
Työpaikkojen lukumäärä: 1
Hakuaika päättyy: 13.9.2017  16:15

Työpaikan tiedot: Helsinki, Elimäenkatu 17-19, 00510 Helsinki

Viran/tehtävän kuvaus:

Teknologiaratkaisut-tulosyksikkö hakee järjestelmäsuunnittelijaa raportointiratkaisujen asiantuntijatehtäviin Tiedon ja teknologiaympäristön hallinta -vastuualueelle määräaikaiseen työsuhteeseen 1.10.2017 – 31.12.2018

Järjestelmäsuunnittelijana pääset kehittämään maa- ja elintarviketoimialaan liittyviä IT -palveluita. Meillä on meneillään ja alkamassa useita projekteja, joissa kehitämme uusia ohjelmistoja ketterillä menetelmillä. Lisäksi huolehdimme tuotantokäytössä olevien tietojärjestelmien ja tietovarastoratkaisujen jatkuvuudesta.

Raportointiratkaisujen teknisenä asiantuntijana päätehtävänäsi on kehittää raporttiratkaisujen teknistä ympäristöarkkitehtuuria. Lisäksi tehtävänäsi on ohjelmiston (erityisesti raportointiratkaisut) ylläpito- ja suunnittelutehtävät, ongelmatilanteiden selvitys, ohjelmointi, laadunvarmistus, automatisointi, asennukset ja versionhallinta. Työhön kuuluu myös toimittajan ohjausta. Toimenkuvaa tarkennetaan oman osaamisesi ja toiveidesi mukaan.

Tarjoamme rennon työympäristön, jossa pääset kehittämään osaamistasi. Uskomme tiimityön ja positiivisen asenteen tuottavan parhaan lopputuloksen. Toimipisteemme on Helsingin Vallilassa (Elimäenkatu 17-19).


Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Hakijalta odotamme:

Toimen hoitaminen edellyttää tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa (esim. IT-tradenomi tai tietojenkäsittelytieteen FM) tai hyvällä mallilla olevia opintoja.

Olet kiinnostunut ohjelmistokehityksen teknologioista ja menetelmistä. Sinulla on vahva halu ymmärtää asiakkaan liiketoimintaa ja osaat esittää teknisemmätkin asiat selkokielellä. Voit olla guru tai juniori, otamme sen huomioon toimenkuvassasi!

Toivomme hakijalta erinomaisia vuorovaikutustaitoja, tiimityöskentelyosaamista, oma-aloitteisuutta, loogista päättelykykyä, ongelmanratkaisutaitoa, dokumentointikykyä sekä kykyä hahmottaa laajoja järjestelmäkokonaisuuksia.

Tehtävässä tarvittavia osaamisalueita ovat:
• Relaatiotietokanta-osaaminen, ja NoSQL-teknologioiden tuntemus
• BI-raportointiohjelmistojen käyttötaito (SAP BusinessObjects)
• Kokemus ohjelmistokehitysprojekteista sekä hyvä ohjelmistotuotantoprosessien tuntemus
• Tietovarastointiteorian ja -menetelmien tuntemus
• RESTful-pohjaisten Web Service-rajapintojen tuntemus sekä JavaScript/Java-ohjelmointiosaaminen

Luemme eduksi:

• Elasticsearch- ja QlikView -ohjelmistojen tuntemuksen
• Tietovarastointiohjelmistojen (ETL) käyttötaidon
• Tietosisällöllisen testaamisen käytäntöjen tuntemuksen
• Windows- ja Linux -palvelinten ylläpito-osaamisen


Käytössämme on mm. seuraavat välineet: SAP BusinessObjects, Oracle SQL Developer Data Modeler, TOAD, Talend Data Integration, GIT ja SVN.

Työssä tarvittava kielitaito:

Erinomainen suomen ja hyvä englannin kielen taito.

Muut tehtävään liittyvät tiedot:

Koeaika on 6 kuukautta.

Valitun henkilön on ennen koeajan päättymistä esitettävä hyväksytty todistus terveydentilastaan.

Palkkauksen peruste:

Tehtävän palkkaus on Maanmittauslaitoksen tyyppitehtävän 10 (alkaen 2997,58 €/kk) tai 11 (alkaen 3550,17 €/kk) mukainen hakijan osaamisesta ja kokemuksesta riippuen. Vaativuusluokan sisällä palkka voi vaihdella perustuen henkilökohtaisen suoriutumisen osuuteen, joka on 0–45 % tehtäväkohtaisesta palkasta.

Edut:

Työajoissa ja -paikoissa on joustoa, ja työ- ja henkilökohtaisen elämän yhteensovittaminen koetaan meillä hyväksi. Laajassa organisaatiossamme on paljon ammatillisia kehittymis- ja koulutusmahdollisuuksia. Henkilöstön hyvinvointia tuemme monin tavoin. Vuosittain järjestetään kesä-, talvi- ja lentopallokisat. Olemme Sulkavan soutujen vakiokävijöitä, ja omat joukkueet löytyvät jalkapalloon ja salibandyyn. Liikunnan lisäksi tuemme kulttuurin harrastamista.


Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.
Maanmittauslaitos/Kirjaamo, Opastinsilta 12 C, 00520 Helsinki

Lisätietoja tehtävästä:

Markus Raitio
vastuualuepäällikkö
Puhelin: +358 400 911 161
Sähköposti: markus.raitio@ maanmittauslaitos.fi

Jenni Mielikäinen
johtaja
Puhelin: +358 40 543 0716
Sähköposti: jenni.mielikainen@ maanmittauslaitos.fi