Avoimen tehtävän tiedot

Järjestelmäsuunnittelija (tietokanta-asiantuntija)

ID  30-148-2017
Tutustu työnantajaan:


Tutustu Maanmittauslaitokseen

Haluatko olla mukana edistämässä valtionhallinnon digitalisaatiota ja tietojen hyödyntämistä?

Maanmittauslaitos tuottaa kansalaisille ja organisaatioille maan käyttöön ja hyödyntämiseen tarvittavaa tietoa. Kehitämme tietojärjestelmiä, edistämme paikkatietojen tutkimusta ja soveltamista, teemme maanmittaustoimituksia, ylläpidämme kiinteistöjen tietoja, tuotamme kartta-aineistoja sekä huolehdimme lainhuudoista ja kiinnityksistä. Työntekijöitä meillä on noin 1 800 ympäri Suomen.

Maanmittauslaitoksen Tietotekniikkapalvelukeskus Mitpa tuottaa IT-palveluita maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan virastoille. Digitalisoimme tällä hetkellä voimakkaasti julkisen hallinnon palveluita. Tuotamme sähköisiä asiointipalveluita ja mobiiliratkaisuja kansalaisille ja viranomaisille.

Teknologiaratkaisut-tulosyksikkö vastaa hallinnonalan yhteisestä teknisestä arkkitehtuurista, järjestelmäkokonaisuuden hallittavuudesta, tietojärjestelmäympäristöjen yhtenäisyydestä sekä palvelutuotannon toimittajanhallinnasta asiakasvirastoille (mm. Maaseutuvirasto, Elintarviketurvallisuusvirasto, maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvarakeskus).

Tehtävän kesto: Määräaikainen, tehtävä alkaa 1.6.2017, tai sopimuksen mukaan. Päättyy 31.12.2018.
Määräaikaisuuden syy: projektiluonteinen työ
Työaikamuoto: Virastotyöaika. Joustava
Työpaikkojen lukumäärä: 1
Hakuaika päättyy: 24.5.2017  16:15

Työpaikan tiedot: Helsinki, Elimäenkatu 17-19, 00510 Helsinki

Viran/tehtävän kuvaus:

Teknologiaratkaisut-tulosyksikkö hakee tietokanta-asiantuntijaa Tiedon ja teknologiaympäristön hallinta -vastuualueelle määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.6.2017 – 31.12.2018.

Tietokanta-asiantuntijana pääset kehittämään maa- ja elintarviketoimialaan liittyviä IT-palveluita.

Tietokanta-asiantuntijana osallistut monipuolisesti tietojärjestelmien ja tietovarastoratkaisujen kehittämisprojekteihin ja ylläpitotehtäviin sekä arkkitehtuurien ja menetelmien kehittämiseen. Tehtäviäsi ovat tietojärjestelmien ja tietovarastokokonaisuuksien tietomallinnus, tietokantamallinnus, tietokannan looginen ja fyysinen suunnittelu ja toteutus sekä tietovarastoprojekteissa myös ETL-toteutus.

Kehitysprojekteissa toimit Scrum-tiimin aktiivijäsenenä, ylläpidossa tietokantaan ja -sisältöön liittyvien ongelmien ratkaisijana sekä raportoinnin tukena.

Toimenkuvaa voidaan myös tarkentaa oman osaamisesi ja kiinnostuksesi mukaan.

Tarjoamme nuorekkaan työympäristön, jossa pääset itse käytännössä toteuttamaan paljon puhuttua digitalisaatiota. Uskomme tiimityön ja positiivisen asenteen tuottavan parhaan lopputuloksen.

Toimipisteemme on Helsingin Vallilassa (Elimäenkatu 17-19).


Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Hakijalta odotamme:

Toimen hoitaminen edellyttää tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa (esim. IT-tradenomi tai tietojenkäsittelytieteen FM) tai hyvällä mallilla olevia opintoja.

Toivomme hakijalta erinomaisia vuorovaikutustaitoja, tiimityöskentelyosaamista, oma-aloitteisuutta, loogista päättelykykyä, ongelmanratkaisutaitoa, dokumentointikykyä sekä kykyä hahmottaa järjestelmäkokonaisuuksia.

Olet kiinnostunut ohjelmistokehityksen teknologioista ja menetelmistä. Et ujostele kysyä apua muilta ja osaat esittää teknisetkin asiat selkokielellä. Ylipäätään haluat tehdä asiat hyvin ja ammattiylpeydellä. Sinulla voi olla jo pitkä työkokemus, mutta otamme myös nousevat kyvyt ja opiskelijat huomioon.

Tehtävän keskeiset osaamisvaatimukset:

• tietokantaosaaminen relaatiotietokannoista, erityisesti Oracle ja PostgreSQL
• SQL- ja PL/SQL -osaaminen sekä tietokantaohjelmistojen käyttötaito (mm. Oracle SQL Develo-per Data Modeler, Toad)
• tietokannan paikkatieto-ominaisuuksien tuntemus
• kokemusta ohjelmistokehitysprojekteista ja ketteristä menetelmistä
• tietoarkkitehtuuriosaaminen
• dokumentointiosaaminen, erityisesti Sparx Enterprise Architect ja QPR

Luemme eduksi:

• ETL- ja DW/BI-osaaminen
• DevOps-osaaminen

Työssä tarvittava kielitaito:

Erinomainen suomen kielen taito ja hyvä englannin kielen hallinta.

Muut tehtävään liittyvät tiedot:

Koeaika on 6 kuukautta.

Valitun henkilön on ennen koeajan päättymistä esitettävä hyväksytty todistus terveydentilastaan.

Palkkauksen peruste:

Tehtävän palkkaus on vaativuusluokan 10 (alkaen 2997,58 €/kk) tai 11 (alkaen 3550,17 €/kk) mukainen hakijan osaamisesta ja kokemuksesta riippuen. Vaativuusluokan sisällä palkka voi vaihdella perustuen henkilökohtaisen suoriutumisen osuuteen, joka on 0–45 % tehtäväkohtaisesta palkasta.

Edut:

Työajoissamme on joustoa, ja työ- ja henkilökohtaisen elämän yhteensovittaminen koetaan meillä hyväksi. Laajassa organisaatiossamme on paljon ammatillisia kehittymismahdollisuuksia ja tuemme henki-löstön hyvinvointia mm. liikunta- ja virkistäytymismahdollisuuksin.


Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.
Maanmittauslaitos/Kirjaamo, Opastinsilta 12 C, 00520 Helsinki

Lisätietoja tehtävästä:

Jenni Mielikäinen
johtaja
Puhelin: +358 40 543 0716
Sähköposti: jenni.mielikainen@ maanmittauslaitos.fi

Markus Raitio
vastuualuepäällikkö
Puhelin: +358 400 911 161
Sähköposti: markus.raitio@ maanmittauslaitos.fi