Avoimen tehtävän tiedot

Työasemavirtualisointiasiantuntija

ID  30-116-2017
Tutustu työnantajaan:


Tutustu Maanmittauslaitokseen

Miltä kuulostaisi työskennellä suunnannäyttäjänä yhteiskunnan hyväksi?

Maanmittauslaitoksessa tuotetaan tietoa, palvelua ja tutkimusta Maasta. Teemme maanmittaustoimituksia, ylläpidämme kiinteistöjen tietoja, tuotamme kartta-aineistoja, huolehdimme lainhuudoista ja kiinnityksistä, kehitämme tietojärjestelmiä sekä edistämme paikkatietojen tutkimusta ja soveltamista. Työntekijöitä meillä on noin 1 800 ympäri Suomen.

Maanmittauslaitoksen Tietotekniikkapalvelukeskus Mitpa tuottaa IT-palveluita maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan virastoille. Mitpa vastaa lisäksi Maanmittauslaitoksen omista tietojärjestelmistä, tietohallinnosta, laitostasoisten kehittämishankkeiden toteuttamisesta sekä informaatiopalveluista.

Palvelukeskuksen ICT-tuotantopalvelut-tulosyksikkö vastaa käyttö- ja perustietotekniikan palveluista, tietojärjestelmien tukipalveluista, arkisto- ja informaatiopalveluista ja käytettävyyden valvontapalveluista.

Tehtävän kesto: Vakinainen, tehtävä alkaa 3.7.2017, tai sopimuksen mukaan
Työaikamuoto: Virastotyöaika. Joustava
Työpaikkojen lukumäärä: 1
Hakuaika päättyy: 3.5.2017  16:15

Työpaikan tiedot: Helsinki, Opastinsilta 12 C, 00520 Helsinki
Hämeenlinna, Koulukatu 13, 13100 Hämeenlinna
Tampere, Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
Jyväskylä II, Oikokatu 11, 40700 Jyväskylä

Viran/tehtävän kuvaus:

Haemme ICT-tuotantopalvelut -tulosyksikköön työasemavirtualisointiasiantuntijaa pysyvään työsuhteeseen toimialasidonnaisiin suunnittelu- ja ylläpitotehtäviin. Tehtävä alkaa 3.7.2017 tai sopimuksen mukaan.

Maanmittauslaitoksella on käytetty työasemavirtualisointia vuosien ajan. Olemme laajentamassa nykyistä käyttöä mahdollistamaan suuremmat käyttäjämäärät ja esim. tutkijoiden ja sovelluskehittäjien toimialasidonnaiset työasemakapasiteettitarpeet.

Asiantuntijan tehtävänä on osallistua virtuaalisen työasemaympäristön arkkitehtuurimäärittelyyn osana maanmittauslaitoksen infrastruktuuria sekä ylläpitää ympäristön verkko-, työasema-, työpöytä- ja sovellusmäärittelyjä ja huolehtia niiden elinkaareen liittyvistä tehtävistä. Ympäristön alusta- ja kapasiteettipalvelun tuottaa Valtori. Työhön kuuluu asennus- ja ylläpitotehtävät, muutospyyntöjen käsittely sekä ongelma- ja häiriötilanteiden ratkaisu yhteisten käytäntöjen mukaisesti.

Kuulut ICT-Infra palveluryhmään, jonka tehtävänä on kehittää ja hallita laitoksen yhteistä sovellusten alusta-arkkitehtuuria. Osallistut myös projekteihin oman osaamisalueesi erikoisasiantuntijana ja kehittäjänä.

Toimipaikkana voi olla Helsinki, Tampere, Hämeenlinna tai Jyväskylä.


Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Hakijalta odotamme:

• Tehtävään soveltuvaa (vähintään ammattikorkeakoulu) korkeakoulututkintoa
• Vähintään 3 vuoden virtuaaliympäristöjen arkkitehtuuri- ja ylläpitokokemusta
• Vankkaa AD kokemusta ja kokemusta suurten työasemaympäristöjen hallinnasta
• Kykyä laatia teknistä dokumentaatiota ja ohjeita
• Tietotekniikan standardien, protokollien ja rajapintojen tuntemusta
• Tietoturva-asioiden hyvää perusosaamista
• Täsmällisyyttä, luovuutta, oma-aloitteisuutta ja yhteistyökykyä
• Kykyä selvittää ongelmia ja ottaa nopeasti haltuun järjestelmien kehittämisvastuita sekä halua oppia uutta ja jakaa omaa tietämystään


Luemme eduksi:

• Maanmittauslaitoksen sovellusten ja tietojenkäsittely-ympäristön tuntemuksen
• Citrix ja Vmware teknologiaosaamisen
• Sovelluskehittäjien ja tutkijoiden kehitysympäristöosaamisen

Työssä tarvittava kielitaito:

Erinomainen suomen suullinen ja kirjallinen taito ja hyvä englannin kielen kirjallinen taito.

Muut tehtävään liittyvät tiedot:

Koeaika on 6 kuukautta.

Valitun henkilön on ennen koeajan päättymistä esitettävä hyväksytty todistus terveydentilastaan.

Valitun henkilön tulee toimittaa todistus huumausainetestistä ennen koeajan päättymistä Maanmittauslaitoksen päihdeohjelman mukaisesti.

Palkkauksen peruste:

Tehtävän palkkaus on vaativuusluokan 105 ( alkaen 3273,88 €/kk) tai 11 (alkaen 3550,17 €/kk) mukainen. Vaativuusluokan sisällä palkka voi vaihdella perustuen henkilökohtaisen suoriutumisen osuuteen, joka on 0–45 % tehtäväkohtaisesta palkasta.

Edut:

- joustava työaika
- monipaikkainen työ
- modernit työvälineet ja -tilat
- kouluttautumisen tukeminen
- liikunta- ja kulttuurietuja


Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.
Maanmittauslaitos/Kirjaamo, Opastinsilta 12 C, 00520 Helsinki

Lisätietoja tehtävästä:

Juhani Valli
vastuualuepäällikkö
Puhelin: +358 40 766 1885
Sähköposti: juhani.valli@ maanmittauslaitos.fi