Avoimen tehtävän tiedot

Biostatistikko

ID  33-71-2017
Tutustu työnantajaan:


Tietoa Fimeasta

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on sosiaali- ja terveysministeriön alainen virasto, joka valvoo ja kehittää lääkealaa väestön terveydeksi.

Tehtävän kesto: Vakinainen, tehtävä alkaa 1.6.2017, tai sopimuksen mukaan
Työaikamuoto: Virastotyöaika. Normaali viikoittainen työaika on 36 tuntia 45 minuuttia ja päivittäinen 7 tuntia 21 minuuttia.
Työpaikkojen lukumäärä: 1
Hakuaika päättyy: 18.4.2017  16:15
Virka on viraston yhteinen.

Työpaikan tiedot: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea/ Kuopio, Microkatu 1, 70210 Kuopio
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea/ Helsinki, Mannerheimintie 103b, 00280 Helsinki
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea/Turku, Itsenäisyydenaukio 2, 20800  Turku

Viran/tehtävän kuvaus:

Lääkevalmisteiden arviointi –prosessin tehtäviin kuuluvat sekä ihmisille että eläimille tarkoitettujen lääkevalmisteiden myyntilupa-asiat ja niihin liittyvä tieteellinen neuvonta, lääketurva-asiat, kliinisten lääketutkimusten ja lääkemarkkinoinnin valvonta, sekä lääkekulutuksen seuranta.

Biostatistikko osallistuu ihmis- ja eläinlääkkeiden myyntilupahakemusten tilastotieteellisen ja datan hallinnan metodiikan sekä tutkimusten tulosten arviointiin yhdessä muiden arviointitiimin (non-kliininen, farmaseuttiskemiallinen ja kliininen) jäsenten kanssa. Lisäksi hän arvioi Suomessa alkavien kliinisten tutkimusten suunnitelmien tilastotieteellisiä menetelmiä ja osallistuu tarvittaessa lääkealan toimijoille annettavaan tieteelliseen neuvontaan. Hänen asiantuntemustaan hyödynnetään farmakoepidemiologisessa, lääketurvallisuuteen ja erilaisiin datan mallinnuksiin liittyvissä kysymyksissä sekä Fimean arvioijien sisäisissä koulutuksissa. Biostatistikko osallistuu tarvittaessa Euroopan Lääkeviraston, EMA:n kokouksiin ja työryhmiin.


Hakijalta odotamme:

Tehtävien menestyksellistä hoitamista edesauttaa:

• korkeakoulututkinto statistiikan alalta
• kokemus lääketutkimusten biostatistisesta suunnittelusta ja/tai arvioinnista
• erinomainen suomen ja englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Tehtävään liittyy moninaisia vuorovaikutustilanteita, joten tehtävien menestyksellistä hoitamista edesauttaa lisäksi oma-aloitteisuus sekä hyvät vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot yhteydenpidossa kotimaisiin sekä kansainvälisiin sidosryhmiin.

Luemme eduksi:

Käytännön kokemus toimimisesta biostatistikkona lääketeollisuudessa ja/tai tutkimusryhmissä sekä matkustusvalmius katsotaan hakijalle eduksi.

Muut tehtävään liittyvät tiedot:

Fimea toimii Helsingissä, Kuopiossa, Turussa ja Oulussa.

Palkkauksen peruste:

Virka on sijoitettu vaativuusluokkaan 10, jossa tehtäväkohtainen palkanosa on 3860,25 euroa/kk. Virassa maksetaan lisäksi henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 42 % tehtävän mukaisesta palkasta. Virkaan nimitettävälle voidaan määrätä enintään kuuden kuu-kauden koeaika.

Edut:

Tehtävä tarjoaa mahdollisuuden tehdä yhteistyötä kaikkien EU maiden monien eri ammattikuntien kanssa ja mahdollisuuden seurata lääkekehitystä aitiopaikalta niin lääkekehityksen varhaisvaiheessa, myyntilupaprosessissa sekä koko lääkkeen elinkaaren aikana.


Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus/Kirjaamo, PL 55, 00034 FIMEA

Lisätietoja tehtävästä:

Esa Heinonen
Lääkevalmisteiden arviointi -prosessin johtaja
Puhelin: +358 29 522 3310