Avoimen tehtävän tiedot

Johtava asiantuntija

ID  30-307-2017
Tutustu työnantajaan:


Tutustu Maanmittauslaitokseen

Miltä kuulostaisi työskennellä suunnannäyttäjänä yhteiskunnan hyväksi?

Maanmittauslaitoksessa tuotetaan tietoa, palvelua ja tutkimusta Maasta. Teemme maanmittaustoimituksia, ylläpidämme kiinteistöjen tietoja, tuotamme kartta-aineistoja, huolehdimme lainhuudoista ja kiinnityksistä, kehitämme tietojärjestelmiä sekä edistämme paikkatietojen tutkimusta ja soveltamista. Työntekijöitä meillä on noin 1 800 ympäri Suomen.

Maastotietotuotanto-tulosyksikkö vastaa maastotietokannan tiedonkeruusta ja ylläpidosta, maastotietokannasta tehtävistä digitaalisista ja graafisista vakiotuotteista, ilmakuvaus- ja laserkeilaustuotannosta, korkeusmallin tuotannosta sekä kiintopistemittauksista.

Tehtävän kesto: Määräaikainen, tehtävä alkaa 1.11.2017, Tehtävän aloituspäivämäärästä voidaan sopia myös erikseen.. Päättyy 31.12.2019.
Määräaikaisuuden syy: Määräaikainen hanke
Työaikamuoto: Virastotyöaika. Joustava
Työpaikkojen lukumäärä: 1
Hakuaika päättyy: 13.10.2017  16:15

Työpaikan tiedot: Helsinki, Opastinsilta 12 C, 00520 Helsinki

Viran/tehtävän kuvaus:

Haemme johtavaa asiantuntijaa Maastotietotuotanto-tulosyksikköön määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.11.2017 - 31.12.2019. Tehtävä saattaa jatkua myös tämän jälkeen riippuen hankkeiden tilanteesta.

Johtava asiantuntija työskentelee laserkeilauksiin liittyvissä tuotantotehtävissä sekä Kansallisen Maastotietokanta- ja Paikkatietoalustahankkeen kehittämistehtävissä.

Työtehtävät liittyvät laserkeilaus- ja ilmakuvapistepilvien tuottamiseen, prosessointiin, hyödyntämiseen sekä kehittämiseen. Tehtävään sisältyy yhteistyökumppaneiden kanssa toimimista, projekteihin osallistumista ja mahdollisesti myös projektipäällikkönä toimimista.

Kansallinen Maastotietokanta -hanke kehittää fyysistä ympäristöä kuvaavien paikkatietojen hallintaa siten, että niiden tuottaminen perustuu yhteistyöhön Maanmittauslaitoksen, kuntien, muiden viranomaisten sekä myös yritysten ja kansalaisten tuottamaan tietoon. Tiedot perustuvat yhteisesti määriteltyyn tietomalliin. Keskeistä hankkeessa on myös laadunhallinta, pysyvien tunnisteiden hallinta, 3D tiedonhallinta sekä historia- ja suunnitelmatietojen hallinta (4D). Hanke on aloitettu vuonna 2015 ja sen ensimmäinen vaihe päättyy vuonna 2019.

Paikkatietoalustahankkeen tavoitteena on luoda julkishallinnon yhteinen paikkatietoalusta, joka tarjoaa yhteiset spesifikaatiot ja palvelut julkishallinnon tiedontuottajille, yhteiset ja yhtenäiset tietoaineistot kaikille tietojen käyttäjille ja yhteiset käyttäjäpalvelut.
Paikkatietoalusta yhtenäistää valtion, maakuntien ja kuntien paikkatiedot ja tuo ne yritysten ja yhteisöjen saataville.


Hakijalta odotamme:

Tehtävän hoitaminen edellyttää soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa teknilliseltä alalta tai luonnontieteistä. Edellytämme hakijalta myös hyvää paikkatietoteknologian tuntemusta erityisesti tehtävän kuvauksessa mainituilta aloilta, tietomallinnuksen osaamista ja ohjelmointitaitoja.

Odotamme joustavuutta, oma-aloitteisuutta, itseohjautuvuutta, hyviä sosiaalisia ja projektityötaitoja, ongelmanratkaisukykyä ja sekä kykyä tarttua toimeen erilaisten haasteiden edessä.


Luemme eduksi:

Kokemus vaativien paikkatietohankkeiden vetämisestä, kuten myös kokemus kansainvälisistä paikkatietoalan tehtävistä ja projekteista.

Työssä tarvittava kielitaito:

Suomen ja englannin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito. Lisäksi edellytämme ruotsin
kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa.

Muut tehtävään liittyvät tiedot:

Tutustu Kansallinen maastotietohanke http://kmtk.maanmittauslaitos.fi

Koeaika on 6 kuukautta.

Valitun on toimitettava terveydentilatodistus ennen koeajan päättymistä.

Palkkauksen peruste:

Palkkaus on Maanmittauslaitoksen palkkausjärjestelmän tyyppitehtävän 11 mukainen (3559,17 - 5147,74 €/kk). Vaihtelu tyyppitehtävän sisällä perustuu henkilökohtaisen suoriutumiseen osuuteen, joka on 0-45 % ensin mainitusta tehtäväkohtaisesta palkasta.

Edut:

• joustava työaika
• monipaikkainen työ
• kouluttautumisen tukeminen
• modernit työvälineet
• liikunta- ja kulttuurietuja


Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.
Maanmittauslaitos/Kirjaamo, Opastinsilta 12 C, 00520 Helsinki

Lisätietoja tehtävästä:

Jurkka Tuokko
kartastopäällikkö
Puhelin: +358 40 5396859
Sähköposti: jurkka.tuokko@ maanmittauslaitos.fi

Risto Ilves
KMTK-hankepäällikkö
Puhelin: +358 40 5146085
Sähköposti: risto.ilves@ maanmittauslaitos.fi

Juha Vilhomaa
johtaja
Puhelin: +358 40 500 3905
Sähköposti: juha.vilhomaa@ maanmittauslaitos.fi