Avoimen tehtävän tiedot

Tutkija/Vanhempi tutkija

ID  30-108-2017
Tutustu työnantajaan:


Tutustu Paikkatietokeskukseen

Miltä kuulostaisi työskennellä suunnannäyttäjänä yhteiskunnan hyväksi?

Maanmittauslaitoksessa tuotetaan tietoa, palvelua ja tutkimusta Maasta. Teemme maanmittaustoimituksia, ylläpidämme kiinteistöjen tietoja, tuotamme kartta-aineistoja, huolehdimme lainhuudoista ja kiinnityksistä, kehitämme tietojärjestelmiä sekä edistämme paikkatietojen tutkimusta ja soveltamista. Työntekijöitä meillä on noin 1 800 ympäri Suomen.

Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus on innovatiivinen, joustava ja yhteistyökykyinen paikkatietoalan asiantuntija- ja tutkimuslaitos Kirkkonummen Masalassa. Se tekee kartoitusalan mittaus- ja tutkimustyötä yhteistyössä yliopistojen ja tutkimuslaitosten, julkisyhteisöjen ja yritysten kanssa Suomessa ja muualla Euroopassa.

Paikkatietokeskuksen Geoinformatiikan ja kartografian osaston tutkimuksen fokus on paikkatietojen hallinnan ja prosessoinnin menetelmissä sekä paikkatietojen laajamittaisessa hyödyntämisessä.

Tehtävän kesto: Määräaikainen, tehtävä alkaa 1.6.2017, Aloituspäivämäärästä voidaan sopia tarkemmin erikseen. . Päättyy 31.5.2020.
Määräaikaisuuden syy: Määräaikainen projekti
Työaikamuoto: Virastotyöaika
Työpaikkojen lukumäärä: 1
Hakuaika päättyy: 26.4.2017  16:15

Työpaikan tiedot: Masala, Geodeetinrinne 2, 02430 Masala

Viran/tehtävän kuvaus:

Haemme Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksen (FGI) geoinformatiikan ja kartografian osastolle määräaikaista tutkijaa/vanhempaa tutkijaa kolmivuotiseen EU-rahoitteiseen BONUS-hankkeeseen toimipisteeseemme Masalaan. Hankkeessa kehitetään seuraavan sukupolven paikkatietoratkaisuja merialuesuunnittelun tueksi. Työn ohessa on mahdollisuus jatko-opintojen suorittamiseen.


Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Hakijalta odotamme:

- perehtyneisyyttä tehtäväalueeseen
- vahvaa halua toimia tutkijana Suomen johtavassa paikkatietoalan tutkimuslaitoksessa
- ohjelmointitaitoa ja vankkaa kokemusta paikkatieto-ohjelmistoista, -työkaluista ja -kirjastoista
- hyvää web-karttasovellus- ja paikkatietoanalyysiosaamista sekä paikkatietoinfrastruktuurien toimintaperiaatteiden tuntemista
- kykyä tuottaa selkeää kirjallista materiaalia ja pitää sujuvia esityksiä
- kykyä osallistua kansainväliseen projektiin sekä matkustusmahdollisuutta

Tutkijan tehtävään edellytämme soveltuvaa ylemmän korkea- tai tutkijakoulutusasteen loppututkintoa (tietojenkäsittelytiede/maanmittaustiede/maantiede) ja vanhemman tutkijan tehtävään soveltuvaa tohtorin tutkintoa.

Työssä tarvittava kielitaito:

Sujuva englannin kielitaito

Muut tehtävään liittyvät tiedot:

Koeaika on 6 kuukautta.

Valitun henkilön on ennen koeajan päättymistä esitettävä hyväksytty todistus terveydentilastaan.

Palkkauksen peruste:

Tutkijan palkkaus on vaativuusluokan 8 (alkaen 2388,24 €/kk), 9 (2611,81 €/kk) tai 10 (2997,58 €/kk) mukainen riippuen hakijan osaamisesta ja kokemuksesta.

Vanhemman tutkijan tehtävä kuuluu vaativuusluokkiin 105 tai 11 (palkka alkaen 3273,88¬ tai 3550,17 €/kk).

Vaativuusluokan sisällä palkka voi vaihdella perustuen henkilökohtaisen suoriutumisen osuuteen, joka on 0–45 % tehtäväkohtaisesta palkasta.

Edut:

Tarjoamme mukavan ja kansainvälisen työyhteisön, monipuoliset ja haasteelliset työtehtävät, joustavan työajan ja työympäristön sekä mahdollisuudet osaamisesi kehittämiseen.


Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.
Maanmittauslaitos/Kirjaamo, Opastinsilta 12 C, 00520 Helsinki

Lisätietoja tehtävästä:

Tapani Sarjakoski
osastonjohtaja
Puhelin: +358 40 755 4852
Sähköposti: tapani.sarjakoski@ maanmittauslaitos.fi

Juha Oksanen
tutkimuspäällikkö
Puhelin: 040 831 4092
Sähköposti: juha.oksanen@ maanmittauslaitos.fi