Avoimen tehtävän tiedot

Sovellusasiantuntija

ID  30-109-2017
Tutustu työnantajaan:


Tutustu Maanmittauslaitokseen

Miltä kuulostaisi työskennellä suunnannäyttäjänä yhteiskunnan hyväksi?

Maanmittauslaitoksessa tuotetaan tietoa, palvelua ja tutkimusta Maasta. Teemme maanmittaustoimituksia, ylläpidämme kiinteistöjen tietoja, tuotamme kartta-aineistoja, huolehdimme lainhuudoista ja kiinnityksistä, kehitämme tietojärjestelmiä sekä edistämme paikkatietojen tutkimusta ja soveltamista. Työntekijöitä meillä on noin 1 800 ympäri Suomen.

Maanmittauslaitoksen Tietotekniikkapalvelukeskus Mitpa tuottaa IT-palveluita maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan virastoille. Mitpa vastaa lisäksi Maanmittauslaitoksen omista tietojärjestelmistä, tietohallinnosta, laitostasoisten kehittämishankkeiden toteuttamisesta sekä tuotannon tuki- ja informaatiopalveluista.

Palvelukeskuksen Sovelluspalvelut-tulosyksikkö vastaa sovellusten käytettävyyden ja jatkuvuuden turvaamisesta, tietovarastojen hallinnoinnista, sähköisestä asioinnista sekä tietojärjestelmien ja palveluiden kehittämisestä.

Tehtävän kesto: Vakinainen, tehtävä alkaa 15.5.2017, Tehtävän tarkemmasta aloituspäivämäärästä voidaan sopia erikseen.
Työaikamuoto: Virastotyöaika. Joustava
Työpaikkojen lukumäärä: 1
Hakuaika päättyy: 28.4.2017  16:15

Työpaikan tiedot: Helsinki, Opastinsilta 12 C, 00520 Helsinki

Viran/tehtävän kuvaus:

Sovelluspalvelut hakee sovellusasiantuntijaa vakituiseen työsuhteeseen talous- ja henkilöstöhallinnon alustaratkaisujen ja järjestelmien välisen integraation kehittämiseen ja ylläpitoon. Tehtävä alkaa 15.5.2017 tai sopimuksen mukaan.

Pääasiallinen työtehtävä tulee olemaan alustaratkaisuissa ja järjestelmien välisen integraation kehittämisessä sekä niiden jatkuvien palveluiden turvaamisessa. Vastattavaksi tulevat sovellusten tekniset ympäristön, joka edellyttää myös perehtymistä sovelluksiin. Pelkästään palvelinosaaminen ei riitä työtehtävän hoitamiseksi.


Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Hakijalta odotamme:

• ESB-palveluväyläosaamista
• Windows- ja Linux-palvelimien hallintaosaamista ja niihin liittyviä skriptaustaitoja
• SQL-osaamista
• Tietokantaosaamista (PostgreSql, SQLServer)
• tietotekniikan standardien, protokollien ja rajapintojen hallintaa (REST-rajapinnat, JSON- ja XML-tiedonsiirtoformaatit)
• kykyä suunnitella ja dokumentoida ratkaisut
• tietoturva-asioiden hyvää perusosaamista
• ongelmanratkaisutaitoja palveluiden häiriö- ja ongelmatilanteissa.
• tehtävään soveltuvaa tietoteknistä tutkintoa
• intoa palveluiden jatkuvaan parantamiseen

Lisäksi odotamme tehtävään valittavalta hyviä vuorovaikutustaitoja sujuvaan tiimityöskentelyyn, määrätietoista vastuunkantoa annettujen tehtävien maaliin viemiseen, kärsivällisyyttä, nopeutta ja intohimoa uuden oppimiseen, systemaattisuutta ja analyyttisyyttä sekä aitoa innostusta järjestelmien kehittämiseen. Hyviä vuorovaikutustaitoja tarvitaan erityisesti ohjelmistotoimittajien ja tiimin kanssa työskennellessä.

Luemme eduksi:

• MuleSoft-ympäristöosaaminen
• html- ja JavaScript-kielen perusosaaminen
• sovelluskehitysvälineiden hallintaosaaminen Eclipse ja Java-ympäristöissä
• kokemus Windows-työasemien client-asennuksista

Työssä tarvittava kielitaito:

Hyvä suomen ja englannin kielen hallinta.

Muut tehtävään liittyvät tiedot:

Koeaika on 6 kuukautta.

Valitun henkilön on ennen koeajan päättymistä esitettävä hyväksytty todistus terveydentilastaan.

Valitun henkilön tulee toimittaa todistus huumausainetestistä ennen koeajan päättymistä Maanmittauslaitoksen päihdeohjelman mukaisesti.

Palkkauksen peruste:

Tehtävän palkkaus on vaativuusluokan 10 (2997,58 - 4346,49 €/kk) tai 105 (3273,88 - 4747,13 €/kk) mukainen riippuen hakijan tietoteknisestä osaamis- ja kokemustasosta. Vaihtelu vaativuusluokan sisällä perustuu henkilökohtaisen suoriutumisen osuuteen, joka on 0-45 % ensin mainitusta tehtäväkohtaisesta palkasta.

Edut:

- joustava työaika
- monipaikkainen työ
- modernit työvälineet ja -tilat
- kouluttautumisen tukeminen
- liikunta- ja kulttuurietuja


Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.
Maanmittauslaitos/Kirjaamo, Opastinsilta 12 C, 00520 Helsinki

Lisätietoja tehtävästä:

Nina Bärlund-Vihtola
palvelupäällikkö
Puhelin: +358 40 521 8753

Mikko Peltokorpi
vastuualuepäällikkö
Puhelin: +358 40 801 7698
Sähköposti: mikko.peltokorpi@ maanmittauslaitos.fi